Hội nghị công tác tuyên truyền và kỹ năng lãnh đạo của cán bộ công đoàn trong bối cảnh mới

 09/01/2023  447

Sáng 04/01/2023, Công đoàn Trường ĐHKT &QTKD đã tổ chức Hội nghị công tác tuyên truyền và kỹ năng lãnh đạo của cán bộ công đoàn trong bối cảnh mới nhằm triển khai Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới và Chỉ thị 13-CT/TW ngày 17/1/2022 của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028.

Tới dự có đồng chí Bùi Nữ Hoàng Anh, Chủ tịch Công đoàn và toàn thể đoàn viên Công đoàn Trường.

Hội nghị giới thiệu những nét đổi mới trong công tác tuyên truyền, vận động của tổ chức công đoàn trong bối cảnh mới; phổ biến một số kỹ năng lãnh đạo cần có đối với cán bộ công đoàn.

Hội nghị cũng tập trung phổ biến một số nội dung chuẩn bị cho đại hội công đoàn nhiệm kỳ mới như: Hướng dẫn tổng kết nhiệm kỳ về công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp; công tác tuyên truyền đại hội công đoàn các cấp và Đại hội VI Công đoàn Viên chức Việt Nam, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; Danh mục hồ sơ duyệt đại hội; Phương pháp thu thập thông tin xây dựng Báo cáo nhiệm kỳ phục vụ đại hội công đoàn các cấp; Công tác quy hoạch cán bộ và đại hội công đoàn các cấp.

Toàn cảnh Hội nghị

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 diễn ra nhanh, đột phá, tác động sâu rộng đến mọi mặt của đời sống; các yếu tố an ninh phi truyền thống, thiên tai dịch bệnh, biến đổi khí hậu gia tăng, số lượng người lao động làm việc trong các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ ngày càng tăng, Công đoàn phát triển cả về số lượng và chất lượng. Tuy nhiên, nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động của công đoàn còn chưa phù hợp, thiết thực để tác động đến từng đối tượng đoàn viên, người lao động. Lực lượng tuyên truyền, vận động còn nhiều hạn chế, chưa thật sự đáp ứng yêu cầu. Chính vì vậy, công đoàn cần nâng cao nhận thức trong toàn hệ thống về vị trí vai trò của công tác tuyên truyền, vận động trong bối cảnh mới, từ đó quan tâm đầu tư nguồn lực để triển khai công tác này.

Đồng thời, Công đoàn cần đổi mới mạnh mẽ nội dung tuyên truyền, vận động theo hướng thiết thực, sát thực tiễn; nâng cao tính hấp dẫn, tính giáo dục, thuyết phục; tập trung đổi mới và phong phú hóa các phương thức tuyên truyền, sử dụng có hiệu quả những ứng dụng tích cực của internet, mạng xã hội, tạo các sân chơi lành mạnh, các diễn đàn bổ ích, hấp dẫn để lôi kéo, thu hút công nhân lao động, định hướng họ vào các hoạt động có ích.

Bên cạnh đó, công đoàn cần quan tâm xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên đủ về số lượng, nâng cao chất lượng; nắm chắc, dự báo đúng, định hướng chính xác, xử lý kịp thời, hiệu quả các vấn đề tư tưởng trong đoàn viên, người lao động; chú trọng nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, bảo đảm thống nhất tư tưởng trong đoàn viên, công nhân, viên chức lao động.

Cán bộ công đoàn cần trang bị một số kỹ năng lãnh đạo để có thể tập hợp, dẫn dắt đoàn viên hăng hái tham gia, làm theo như ra quyết định và giải quyết vấn đề hiệu quả; lập kế hoạch chi tiết, rõ ràng, khả năng giao tiếp linh hoạt.

Cán bộ công đoàn phải là những người có kiến thức chuyên môn sâu sắc, có tầm nhìn xa, sâu rộng, tự tin, kiên định, có khả năng truyền cảm hứng và tạo động lực, biết phối hợp, phát huy nguồn lực, sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân, gần gũi, thấu cảm, có quan hệ tốt đẹp với cấp trên, cấp dưới và các đối tác….

 

Nguyễn Thị Thu Thảo - CTHSSV


BÀI VIẾT LIÊN QUAN