Hội nghị Công tác Cố vấn học tập năm 2017

 08/01/2018  244

TS.Trần Quang Huy –  Hiệu trưởng nhà trường phát biểu khai mạc hội nghị

Chiều ngày 29/12/2017, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh đã tổ chức Hội nghị Công tác Cố vấn học tập (CVHT) năm 2017. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có Ts.Trần Quang Huy – Hiệu trưởng Nhà trường; đại diện lãnh đạo các Phòng, Khoa chuyên môn và 78 cố vấn học tập các lớp chính quy dài hạn.

Phát biểu khai mạc hội nghị, TS.Trần Quang Huy đã khẳng định CVHT ngoài nhiệm vụ chủ nhiệm lớp còn là một chuyên gia tư vấn các vấn đề liên quan đến học tập, đồng hành cùng sinh viên trong suốt quá trình học tập. Chính vì vậy, công tác CVHT luôn được nhà trường xác định là một nhiệm vụ hết sức quan trọng.

Ths.Trần Lương Đức – Trường Phòng Công tác HSSV trình bày Báo cáo tổng kết công tác CVHT năm học 2016-2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác CVHT năm học 2017-2018

Sau khi nghe bản dự thảo Báo cáo tổng kết công tác CVHT năm học 2016-2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác CVHT năm học 2017-2018 do Ths.Trần Lương Đức – Trường Phòng Công tác HSSV trình bày, hội nghị được nghe TS.Tạ Thị Thanh Huyền– Phó trưởng Phòng Đào tạo phổ biến cho CVHT các quy chế, quy định về công tác đào tạo, làm rõ một số nội dung cơ bản của Quy chế đào tạo đại học đối với cố vấn học tập, cung cấp thông tin về những văn bản hướng dẫn mới nhất của Nhà trường liên quan đến công tác đào tạo; hướng dẫn các thủ tục, quy trình đăng ký học phần, rút bớt học phần, đăng ký học lại, học cải thiện, học vượt, điều kiện được xét tốt nghiệp…; hướng dẫn cho CVHT thao tác trên phần mềm Quản lý đào tạo để tra cứu điểm, hỗ trợ sinh viên đăng ký (hủy đăng ký) học phần.

Ths.Trần Lương Đức – Trưởng Phòng Công tác HSSV phổ biến cho CVHT các quy chế, quy định về công tác HSSV, làm rõ một số nội dung cơ bản của Quy chế HSSV đối với cố vấn học tập; cung cấp một số thông tin cơ bản về chế độ chính sách có liên quan đến SV trong các quy định hiện hành của nhà nước và một số quy trình giải quyết các công việc; hướng dẫn cho CVHT thao tác trên phần mềm Quản lý đào tạo để tra cứu hồ sơ, theo dõi, quản lý quá trình học tập và rèn luyện của sinh viên.

Tiếp theo đó, hội nghị đã được nghe Ths.Đoàn Mạnh Hồng- Giám đốc Trung tâm Thông tin – thư viện cung cấp cho CVHT tài khoản để đăng nhập vào phần mềm Quản lý đào tạo và hỗ trợ về mặt kỹ thuật trong quá trình thao tác trên phần mềm.

hs.Trần Xuân Kiên – Phụ trách Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục phổ biến các quy chế về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng

Ths.Trần Xuân Kiên – Phụ trách Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục đã phổ biến cho CVHT các quy định, quy trình liên quan đến công tác kiểm tra, thi, phúc khảo bài thi; Công tác khảo sát lấy ý kiến các bên liên quan vể hoạt động đào tạo của Nhà trường.

TS.Trần Tuấn Anh - Phó Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính phổ biến cho CVHT các quy định, quy trình liên quan đến học phí và nộp học phí của sinh viên.

Ths.Phạm Minh Hoàng - Bí thư Đoàn Thanh niên đã cung cấp cho CVHT một số kế hoạch hoạt động thường niên của tổ chức Đoàn - Hội, mô hình hoạt động của các câu lạc bộ để CVHT tư vấn và định hướng cho sinh viên trong việc tham gia các hoạt động đoàn thể, các hoạt động xã hội, hoạt động ngoại khóa từ đó có thể theo dõi đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên một cách chính xác nhất.

Tại hội nghị, các câu hỏi, thắc mắc của CVHT đã được đại diện lãnh đạo các Phòng chức năng giải thích thỏa đáng.

Toàn cảnh hội nghị

Năm học 2017-2018, là năm học thứ 9 Trường Đại học Kinh tế và QTKD thực hiện phương thức đào tạo theo hệ thống tín chỉ  đối với người học hệ chính quy tập trung. Trong 9 năm học vừa qua, hệ thống quản lý đào tạo của trường có nhiều thay đổi để có thể đáp ứng được yêu cầu của phương thức đào tạo mới. Công tác CVHT cũng từ đó có những thay đổi để đáp ứng với yêu cầu đào tạo. Năm học qua, công tác CVHT đã được thực hiện với nhiều kết quả đáng được ghi nhận, nhưng cũng còn không ít những băn khoăn cần phải đánh giá rút kinh nghiệm và đề ra được hướng đổi mới, sao cho công tác này trở nên đồng bộ, hỗ trợ hiệu quả cho phương thức đào tạo theo hệ thống tín chỉ của Nhà trường. Hội nghị CVHT năm 2017 tổ chức thành công phần nào đã góp phần giải quyết phần nào những trăn trở trên.

Nguyễn Thị Thu Thảo - CTHSSV


BÀI VIẾT LIÊN QUAN