Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả đề tài KH&CN cấp tỉnh Quảng Ninh của CNĐT PGS.TS. Đỗ Thị Thuý Phương

 22/12/2022  821

Sáng ngày 19 tháng 12 năm 2022, tại hội trường Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh, Hội đồng Khoa học công nghệ cấp tỉnh tổ chức hội đồng đánh giá nghiệm thu kết quả đề tài KH&CN cấp tỉnh: “Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao năng lực quản trị cho các chủ thể tham gia phát triển sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thuộc chương trình OCOP góp phần xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh” do PGS.TS. Đỗ Thị Thúy Phương – Trưởng Khoa Kế toán – Trường ĐH Kinh tế & QTKD – Đại học Thái Nguyên làm Chủ nhiệm đề tài. Đề tài được thực hiện trong thời gian 24 tháng.

Tham gia cuộc họp có Ông Bùi Quang Minh – Phó Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Quảng Ninh – Chủ tịch Hội đồng; Ông Nguyễn Văn Đường – Phó Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Quảng Ninh – Phản biện 1; Ông Nguyễn Văn Vọng – Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới – Phản biện 1; Ông Nguyễn Duy Phương – Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Quảng Ninh – Uỷ viên Hội đồng; Ông Trần Phong – Trưởng phòng Quản lý Thương mại, Sở Công thương tỉnh Quảng Ninh – Uỷ viên Hội đồng; Ông Lâm Văn Phong – Phó trưởng Phòng Quản lý Khoa học, Sở KH&CN tỉnh Quảng Ninh – Thư ký khoa học và Đại diện Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh.

Tại đây, Hội đồng đã được nghe PGS.TS. Đỗ Thị Thuý Phương trình bày báo cáo tóm tắt quá trình tổ chức thực hiện sản phẩm khoa học và tự đánh giá kết quả thực hiện đề tài. Với mục tiêu của đề tài là Đánh giá thực trạng, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực quản trị của các chủ thể tham gia phát triển sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thuộc chương trình OCOP và từ đó đề xuất giải pháp nâng cao năng lực quản trị của các chủ thể tham gia phát triển sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thuộc chương trình OCOP góp phần xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh. Sản phẩm đạt được của đề tài bao gồm: 16 báo cáo chuyên đề, 03 tập bài giảng tập huấn cho 3 đối tượng thuộc các chủ thể nghiên cứu, Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu nhiệm vụ (Báo cáo tổng hợp và Báo cáo tóm tắt).

PGS.TS. Đỗ Thị Thúy Phương – Trưởng Khoa Kế toán – Trường ĐH Kinh tế & QTKD – Đại học Thái Nguyên - Chủ nhiệm đề tài

Sau khi nhóm thực hiện đề tài báo cáo tóm tắt về các kết quả đạt được, các thành viên Hội đồng đã thảo luận và đánh giá cao kết quả mà đề tài đạt được, đồng thời đánh giá cao nội dung chuyên môn của Đề tài đã thực hiện đánh giá được thực trạng, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực quản trị của các chủ thể tham gia phát triển sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thuộc chương trình OCOP… Hội đồng nghiệm thu đã tiến hành bỏ phiếu đánh giá kết quả chất lượng đề tài đạt với tỷ lệ phiếu đồng ý là 100%.

Phát biểu kết luận, đồng chí Bùi Quang Minh – Phó Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Quảng Ninh – Chủ tịch Hội đồng đã đánh giá cao kết quả của đề tài; đề tài đã đưa ra được các giải pháp nâng cao năng lực quản trị của các chủ thể tham gia phát triển sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thuộc chương trình OCOP góp phần xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh. Nhóm nghiên cứu và Chủ nhiệm đề tài đã nỗ lực, khắc phục khó khăn trong quá trình thực hiện đề tài để đảm bảo đúng tiến độ và các sản phẩm yêu cầu của đề tài. Tuy nhiên, đồng chí cũng đề nghị nhóm nghiên cứu cần tiếp thu ý kiến tham gia của Hội đồng và bổ sung, chỉnh sửa nội dung trong báo cáo tổng hợp cho phù hợp để đưa vào thực tiễn có hiệu quả cao.

Một số hình ảnh Hội đồng nghiệm thu và Nhóm nghiên cứu đề tài.

PHÒNG KHCN&HTQT


BÀI VIẾT LIÊN QUAN