Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 55 và các Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII...

 01/07/2020  413

Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 55 và các Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; Sơ kết công tác Tuyên giáo của Đảng bộ Trường trong 6 tháng đầu năm 2020

Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 55 và các Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; Sơ kết công tác Tuyên giáo của Đảng bộ Trường trong 6 tháng đầu năm 2020; Thông tin về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX

Toàn cảnh Hội nghị

Sáng ngày 26/6/2020, Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh đã tổ chức Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 55 và các Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; Sơ kết công tác Tuyên giáo của Đảng bộ Trường trong 6 tháng đầu năm 2020; Thông tin về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có PGS.TS. Đỗ Anh Tài - Bí thư Đảng ủy Nhà trường. Tham gia Hội nghị có Ban Chấp hành Đảng bộ; Ban Giám Hiệu; Bí thư các Chi bộ, Trưởng các đoàn thể cấp Trường, Chủ tịch HSV Trường.

Các đ/c trong BTV Đảng ủy triển khai các Nghị quyết tới Hội nghị

Tại hội nghị, các đồng chí trong BTV Đảng ủy Trường đã phổ biến Nghị quyết số 55-NQ/TW, ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường phối hợp và triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng; Báo cáo sơ kết công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2020; Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 12 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 08/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới; Chỉ thị số 44-CT/TW ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị; Dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII.

Việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền để đảng viên, cán bộ, viên chức và người học nắm được những mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được nêu trong các chỉ thị của Ban Bí thư TW Đảng khóa XII và kế hoạch chương trình hành động của Tỉnh ủy, Đảng ủy để triển khai thực hiện.

Nguyễn Thị Thu Thảo - CTHSSV


BÀI VIẾT LIÊN QUAN