Giới thiệu

 01/12/2021  1854

A.GIỚI THIỆU CHUNG

Phòng Quản trị - Phục vụ được thành lập theo quyết định số 1146 QĐ/ĐHTN ngày 12/9/2013 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên, trên cơ sở chia tách từ phòng Tổng hợp của Nhà trường. Kế thừa những kết quả đáng tự hào của phòng Tổng hợp trước đây, phòng Quản trị - Phục vụ luôn phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

            Kể từ khi thành lập, tập thể lãnh đạo, cán bộ viên chức và người lao động trong phòng luôn tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, không ngừng nâng cao chuyên môn, rèn luyện tác phong, kỷ luật để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tổng số cán bộ viên chức của Phòng hiện nay là 21 người, trong đó 04 thạc sĩ, 06 cử nhân và 11 người có trình độ từ cao đẳng trở xuống.

Phòng Quản trị - Phục vụ có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng về công tác quản lý tài sản; quy hoạch và quản lý đất đai, xây dựng cơ bản; quản lý các hoạt động mua sắm và sử dụng cơ sở vật chất trang thiết bị; theo dõi sử dụng các tài sản thiết bị của Trường phục vụ cho giảng dạy, nghiên cứu và học tập; thực hiện công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, giáo viên và sinh viên toàn trường.

            Hiện nay, phòng được giao quản lý 01 nhà điều hành, 2 khu giảng đường với tổng diện tích mặt sàn là 10.548 m2, 04 nhà ký túc xá với diện tích là 9.308 m2. Bên cạnh đó, phòng được giao cho nhiệm vụ quản lý, sửa chữa toàn bộ hơn 350 máy tính phục vụ cho công tác chuyên môn và đào tạo của cán bộ và sinh viên Nhà trường.

            Mặc dù là một đơn vị mới thành lập, nhưng với tinh thần nỗ lực phấn đấu không ngừng, tập thể và cá nhân cán bộ viên chức trong phòng đã đạt được những thành tích cao. Tập thể phòng đạt tập thể trong sạch vững mạnh năm 2013 - 2016, được giấy khen Hiệu trưởng năm học 2013 – 2014, 2014 -2015. Cá nhân cán bộ có 1 đồng chí được nhận bằng khen của Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo, 02 giấy khen của Giám đốc Đại học Thái Nguyên và 06 giấy khen của Hiệu trưởng. Bên cạnh đó, cán bộ viên chức trong phòng tích cực tham gia ủng hộ các chương trình do Nhà trường và các tổ chức đoàn thể phát động như ủng hộ Biển đảo quê hương, ngày vì người nghèo… cán bộ của phòng đạt thành tích cao trong các hoạt động thể thao, văn nghệ như huy chương đồng giải cầu lông ngành giáo dục…

            Với phương châm quản lý thiết bị tốt, phục vụ tốt, phòng Quản trị - Phục vụ phấn đấu trong thời gian tới hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, luôn chủ động, sáng tạo trong công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý tài sản trang thiết bị, đảm bảo công tác vệ sinh môi trường và quản lý sức khỏe cán bộ, sinh viên. Tập thể Phòng Quản trị - Phục vụ phấn đấu trở thành lá cờ đầu trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của Trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh – Đại học Thái Nguyên.

B. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

  1. Chức năng

 Tham mưu cho Hiệu trưởng công tác quản trị thiết bị, quản lý tài sản, trang thiết bị phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học. Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật, sử dụng tiết kiệm hiệu quả điện nước phục vụ đào tạo và nghiên cứu. Triển khai công tác y tế và vệ sinh môi trường.

    2. Nhiệm vụ

  2.1. Công tác quản trị

- Quản lý đất đai của Trường đã được quy hoạch theo đúng quy định của pháp luật;

- Xây dựng các đề án, dự án, phát triển cơ sở vật chất và cơ sở hạ tầng bằng các nguồn vốn huy động;

- Tham mưu giúp Hiệu trưởng trong công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng, đảm bảo tuân thủ đúng theo các quy định của pháp luật;

- Quản lý, bảo quản và khai thác tài sản của đơn vị, hướng dẫn các đơn vị trong Trường về kỹ thuật sử dụng trang thiết bị, tài sản phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học;

- Quản lý việc sử dụng, tiêu thụ điện, nước, thiết bị văn phòng và các tài sản khác của Trường phục vụ nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và công tác hành chính của Trường;

- Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong tổ chức, giám sát thực hiện xây dựng cơ bản, sửa chữa nhỏ nhà làm việc, phòng học, phòng thực hành; phối hợp với các đơn vị liên quan trong đầu tư xây dựng cơ bản cho Trường theo đúng quy định hiện hành về công tác xây dựng;

- Giúp Hiệu trưởng chỉ đạo các công tác về vệ sinh an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, độc hại, quản lý hệ thống chống sét, bão lụt, thiên tai, phòng chống thảm họa...

- Xây dựng và quản lý các công việc phục vụ dịch vụ công của Nhà trường như: vệ sinh nhiệm sở làm việc, giảng đường…, duy trì và tôn tạo vườn hoa, cây cảnh, giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

  2.2. Công tác thiết bị vật tư

- Xây dựng kế hoạch sử dụng vật tư hàng năm, kế hoạch đầu tư thiết bị ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của Trường;

- Quản lý tổ chức việc cung ứng và cấp phát các vật tư, thiết bị phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học;

- Xây dựng quy trình quản lý, sử dụng, bảo dưỡng, bảo quản trang thiết bị dạy học, nghiên cứu khoa học và tổ chức thực hiện;

- Tham mưu giúp Hiệu trưởng trong việc mua sắm, đấu thầu trang thiết bị theo đúng quy định hiện hành;

- Phối hợp cùng Phòng Kế hoạch - Tài chính thực hiện công tác kiểm kê, thanh lý tài sản theo quy định hiện hành;

- Thực hiện công tác báo cáo định kỳ và đột xuất về lĩnh vực quản trị trang thiết bị;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

  2.3. Công tác y tế

- Tư vấn, xây dựng kế hoạch, lập và quản lý hồ sơ sức khoẻ, làm thủ tục về việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho cán bộ và sinh viên trong toàn trường;

- Tổ chức khám thường xuyên và khám bệnh định kỳ cho cán bộ và sinh viên. Phát hiện bệnh và có biện pháp điều trị kịp thời. Chăm lo sức khoẻ và chữa bệnh ban đầu cho cán bộ và sinh viên trong toàn trường. Giới thiệu bệnh nhân đi các tuyến điều trị khi bệnh nặng vượt quá khả năng chuyên môn và điều kiện kỹ thuật của Trạm;

- Phối hợp với bộ phận TCCB lập hồ sơ cán bộ viên chức ra giám định y khoa, xác nhận và cấp giấy nghỉ ốm cho bệnh nhân đúng chế độ;

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan làm công tác kế hoạch hoá gia đình, chống tệ nạn xã hội;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

2.4. Công tác vệ sinh môi trường

- Thực hiện công tác vệ sinh môi trường, thu gom rác thải.

- Chăm sóc, cắt tỉa cây cảnh.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN