Danh sách Hội đồng trường

 22/01/2024  499

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

NHIỆM KỲ 2020 - 2025

 

STT

Họ và tên

Chức danh

Chức vụ/Đơn vị

1

Bùi Nữ Hoàng Anh

Thành viên 

Chủ tịch Công đoàn Trường, Phó HT

2

Phạm Thị Huế

Thành viên

Sinh viên, UVBCH Đoàn TNCSHCM, đại diện người học

3

Đoàn Mạnh Hồng

Thành viên

Giám đốc Trung tâm TT - TV

4

Hoàng Thị Huệ

Thành viên

Trưởng phòng HC - TC, Thư ký HĐT

5

Đinh Hồng Linh

Thành viên

Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường

6

Đỗ Đình Long

Thành viên

Phó Hiệu trưởng

7

Đỗ Thị Thúy Phương

Thành viên

Trưởng khoa Kế toán

8

Hoàng Thị Thu

Thành viên

 

Phụ trách Tạp chí Kinh tế và Quản trị kinh doanh

9

Mạc Quốc Anh

Thành viên

Tổng Thư ký, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố Hà Nội

10

Phạm Quốc Chính

Thành viên

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Tỉnh Thái Nguyên

11

Bùi Văn Khoa

Thành viên

Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, chi nhánh Tỉnh Thái Nguyên

12

Bùi Văn Lương

Thành viên

Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên


BÀI VIẾT LIÊN QUAN