Danh sách liên hệ phòng KH-TC

 30/09/2021  993
DANH SÁCH LIÊN HỆ PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
             
TT Họ và tên Chức vụ Phụ trách SĐT Văn phòng Email
1 Đặng Quỳnh Trinh Bí thư chi bộ, Trưởng phòng, Kế toán trưởng Chỉ đạo chung công tác của phòng, chi bộ 0916899882 02083 647 681 dangquynhtrinh81@gmail.com
Quản lý công tác kế hoạch, công tác tài chính, công tác kế toán
Xét duyệt chứng từ, sổ sách, báo cáo kế toán
Lập báo cáo các nội dung công việc do phòng, chi bộ đảm nhiệm
2 Nguyễn Thị Kim Anh Phó Trưởng phòng Phụ trách công tác kế hoạch, theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch 0973896712   ntkanh85@tueba.edu.vn
kimanh.tueba@gmail.com
Phụ trách công tác thu học phí tất cả các hệ
Phụ trách công tác 3 công khai
Ký duyệt chứng từ kế toán đối với đề tài KHCN các cấp
3 Vương Thúy Hằng Phó Bí thư chi bộ, Kế toán viên  Kế toán tổng hợp 0912312799 02083 547 987  thuyhang@tueba.edu.vn
 Lập kế hoạch và theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch
 Kế toán quỹ Công đoàn
 Lưu trữ văn bản, văn thư phòng
 Phụ trách công tác phát triển Đảng của Chi bộ, xây dựng kế hoạch sinh hoạt chi bộ hàng tháng.
4 Đặng Thị Ngọc Quỳnh Kế toán viên  Kế toán các trung tâm 0914921820 ngocquynhsc@gmail.com
 Kế toán Đảng phí
 Kế toán thanh toán tiền mặt
5 Nguyễn Hải Quân Kế toán viên  Kế toán thanh toán ngân hàng, kho bạc 0977426428 nguyenhaiquan@tueba.edu.vn
nguyenhaiquan255@gmail.com 
 Kế toán hoạt động nghiên cứu khoa học
 Kế toán xây dựng cơ bản
6 Lương Hoàng Văn Chủ tịch Công đoàn Phòng, Kế toán viên  Kế toán học phí liên kết quốc tế 0913644504 02083 947 147 lunghoangvan@gmail.com
Kế toán học phí chính quy dài hạn
Kế toán học phí thạc sĩ và tiến sĩ trong nước
7 Dương Hương Giang Thủ quỹ, Kế toán viên  Thủ quỹ 0976926926 huonggiang@tueba.edu.vn
 Kế toán thuế GTGT, TNDN, Thuế nhà thầu
 Kế toán tiền lương và các khoản trích nộp theo lương
8 Nguyễn Văn Huy Kế toán viên  Kế toán tài sản công cụ dụng cụ 915995662 nguyenvanhuykhtc@tueba.edu.vn
 Kế toán Thuế thu nhập cá nhân
 Kế toán học phí hệ VLVH, VB2, Liên thông
 Kế toán chi trả chế độ sinh viên

BÀI VIẾT LIÊN QUAN