Danh sách Hội đồng trường

 22/01/2024  1842

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

NHIỆM KỲ 2020 - 2025

 

STT

Họ và tên

Chức danh

Chức vụ/Đơn vị

1

Đỗ Đình Long

Chủ tịch

Bí thư Đảng uỷ

2

Đinh Hồng Linh

Thành viên

Phó Hiệu trưởng phụ trách

3

Bùi Nữ Hoàng Anh

Thành viên 

Chủ tịch Công đoàn Trường,

Phó Hiệu trưởng

4

Bùi Văn Lương

Thành viên

Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

5

Phạm Quốc Chính

Thành viên

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Tỉnh Thái Nguyên

6

Bùi Văn Khoa

Thành viên

Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, chi nhánh Tỉnh Thái Nguyên

7

Mạc Quốc Anh

Thành viên

Tổng Thư ký, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố Hà Nội

8

Đỗ Thị Thúy Phương

Thành viên

Trưởng khoa Kế toán

9

Hoàng Thị Huệ

Thành viên

Trưởng phòng HC - TC, Thư ký HĐT

10

Hoàng Thị Thu

Thành viên

 

Phụ trách Tạp chí Kinh tế và QTKD

11

Đoàn Mạnh Hồng

Thành viên

Trưởng phòng Quản trị - Phục vụ

12

Phạm Thị Huế

Thành viên

Sinh viên, UVBCH Đoàn TNCSHCM, đại diện người học


BÀI VIẾT LIÊN QUAN