Danh mục giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học

 04/05/2017  1306

TT

Họ và tên

Giải thưởng

Cấp Trường

Cấp Đại học

Cấp Bộ

1

SV. Nguyễn Thu Hà

 

 

Giải nhất

2

SV. Nguyễn Thị Xuân

 

 

Giải khuyến khích

3

SV. Phạm Thị Hòa

 

Giải B

 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN