Công văn chỉnh sửa, bổ sung NHCH/Đề thi KTHP qua các năm học

 08/05/2018  942
Stt Ngày ban hành Số văn bản Cấp ban hành Tên văn bản Chi tiết
1 30/03/2021 241/ĐHKT&QTKD-KT&ĐBCLGD Trường Công văn v/v hướng dẫn Quy trình xây dựng, rà soát, chỉnh sửa và đánh giá chất lượng NHCH/đề thi KTHP Xem tại đây
2 23/09/2016 66/CV-KT&ĐBCLGD Phòng Công văn chỉnh sửa, bổ sung Xem tại đây
Ngân hàng câu hỏi/đề thi KTHP HK 1 năm học 2016 - 2017
3 22/03/2017 17/CV-KT&ĐBCLGD Phòng Công văn chỉnh sửa, bổ sung Xem tại đây
Ngân hàng câu hỏi/đề thi KTHP HK 2 năm học 2016 - 2017
4 19/09/2017 67/CV-KT&ĐBCLGD Phòng Công văn chỉnh sửa, bổ sung Xem tại đây
Ngân hàng câu hỏi/đề thi KTHP HK 1 năm học 2017 - 2018
5 08/03/2018 207/CV-KT&ĐBCLGD Phòng Công văn chỉnh sửa, bổ sung Xem tại đây
Ngân hàng câu hỏi/đề thi KTHP HK 2 năm học 2017 - 2018
6 27/08/2018 882/CV-KT&ĐBCLGD Phòng Công văn chỉnh sửa, bổ sung Xem tại đây
Ngân hàng câu hỏi/đề thi KTHP HK 1 năm học 2018 - 2019
7 04/03/2019 172/CV-KT&ĐBCLGD Phòng Công văn chỉnh sửa, bổ sung Xem tại đây
Ngân hàng câu hỏi/đề thi KTHP HK 2 năm học 2018 - 2019
8 23/09/2019 88/CV-KT&ĐBCLGD Phòng Công văn chỉnh sửa, bổ sung Xem tại đây
Ngân hàng câu hỏi/đề thi KTHP HK 1 năm học 2019 - 2020
9 03/03/2020 18/CV-KT&ĐBCLGD Phòng Công văn chỉnh sửa, bổ sung Xem tại đây
Ngân hàng câu hỏi/đề thi KTHP HK 2 năm học 2019 - 2020
10 21/09/2020 60/CV-KT&ĐBCLGD Phòng Công văn chỉnh sửa, bổ sung Xem tại đây
Ngân hàng câu hỏi/đề thi KTHP HK 1 năm học 2020 - 2021
11 01/03/2021 104/CV-KT&ĐBCLGD Phòng Công văn chỉnh sửa, bổ sung Xem tại đây
Ngân hàng câu hỏi/đề thi KTHP HK 2 năm học 2020 - 2021
12 28/09/2021 184/CV-KT&ĐBCLGD Phòng Công văn chỉnh sửa, bổ sung  Xem tại đây
Ngân hàng câu hỏi/đề thi KTHP HK 1 năm học 2021-2022
13 02/3/2022 12/CV-KT&ĐBCLGD Phòng Công văn chỉnh sửa, bổ sung NHCH/đề thi KTHP HK 2 2021-2022 Xem tại đây

BÀI VIẾT LIÊN QUAN