Công tác chuẩn bị cho Đoàn Đánh giá ngoài 03 chương trình đào tạo của Trường ĐHKT&QTKD đã đi đến khâu hoàn tất

 02/06/2022  397

Đoàn ĐGN đến khảo sát sơ bộ tại trường ngày 15/5/2022

Theo như đã thông tin tại bài viết trước, Trường Đại học Kinh tế & QTKD đã đón đoàn Đánh giá ngoài của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) - Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đến khảo sát sơ bộ phục vụ Đánh giá ngoài (ĐGN) chương trình đào tạo (CTĐT) Kế toán; Kinh tế Đầu tư; Tài chính Doanh nghiệp vào ngày 15/5/2022.

Sau khi khảo sát sơ bộ, Nhà trường đã tiến hành các hoạt động cải tiến theo khuyến nghị của Đoàn ĐGN về cơ sở vật chất, báo cáo tự đánh giá 03 chương trình đào tạo và hệ thống các minh chứng đã được mã hoá kèm theo.

Chất lượng của chương trình đào tạo được xem là một trong những yếu tố có vai trò quan trọng nhất trong hoạt động đào tạo của một trường đại học. Ở các cấp phổ thông, chương trình đào tạo gần như giống nhau về tài liệu và nội dung nhưng chương trình đào tạo có độ khác biệt rõ rệt giữa các trường đại học, kể cả giữa các ngành hay chuyên ngành giống nhau ở các trường khác nhau. Những hoạt động trên giảng đường chịu ảnh hưởng trực tiếp từ nội dung chương trình đào tạo. Một chương trình đào tạo tốt có thể cung cấp động lực để việc giảng dạy và học tập được hiệu quả hơn. Ngược lại, chương trình đào tạo không phù hợp có thể tạo ra những cản trở và ràng buộc khả năng sáng tạo và phát triển của người dạy và người học. Vì vậy, việc đánh giá chương trình đào tạo là một khâu quan trọng để xác định chất lượng của một chương trình đào tạo.

03 chương trình đào tạo được đánh giá ngoài gồm:

Chương trình đào tạo Kế toán:  Với mục tiêu đào tạo cử nhân Kế toán có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; có đạo đức nghề nghiệp về kế toán; nắm vững kiến thức cơ bản, cơ sở và bổ trợ về kinh tế - quản lý và kinh doanh; có kiến thức toàn diện về kế toán; làm tốt công tác kế toán trong các loại hình đơn vị.

Chương trình đào tạo Tài chính doanh nghiệp: Với mục tiêu đào tạo cử nhân chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có sức khỏe tốt; có đạo đức nghề nghiệp; có kiến thức cơ sở và bổ trợ về kinh tế, kinh doanh và quản lý; có kiến thức toàn diện về tài chính doanh nghiệp; có khả năng làm việc và thích ứng với môi trường năng động trong các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại, định chế tài chính trung gian và các tổ chức tài chính khác”.

Chương trình đào tạo Kinh tế đầu tư: Với mục tiêu đào tạo cử nhân chuyên ngành Kinh tế đầu tư có phẩm chất chính trị vững vàng, có sức khỏe và đạo đức tốt, có trách nhiệm với xã hội; có kiến thức nền tảng về giáo dục chính trị, tư tưởng, luật pháp, nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế và kiến thức chuyên sâu về kinh tế đầu tư; có kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng mềm đáp ứng yêu cầu công việc, có khả năng tự học tập nâng cao trình độ và lập nghiệp.

Theo kế hoạch, Đoàn Đánh giá ngoài 03 chương trình đào tạo sẽ tiến hành khảo sát chính thức từ ngày: 10-13/6/2022.

Nguyễn Thị Thu Thảo - CTHSSV


BÀI VIẾT LIÊN QUAN