Công khai thông tin ĐBCLGD theo công văn số 2003 - Đại học Thái Nguyên năm 2020

 30/06/2020  1296

Biểu mẫu 01 - ĐHTN:   Chỉ tiêu tuyển sinh của CSĐT theo trình độ đào tạo, hình thức đào tạo, chuyên ngành đào tạo năm học 2020-2021

 

Biểu mẫu 02 - ĐHTN:   Công khai sơ lược lý lịch của giảng viên phân theo khối ngành

 

Biểu mẫu 03 - ĐHTN:    Công khai số lượng giảng viên cơ hữu, cán bộ quản lý và nhân viên được đào tạo, bồi dưỡng

 

Biểu mẫu 18C - ĐHTN:  Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành

                                  Biểu 18C- Đại học:  Ngành Tài chính - Ngân hàng

                                  Biểu 18C- Đại học: Ngành Luật kinh tế

                                  Biểu 18C- Đại học: Ngành Quản lý công

                                  Biểu 18C - Đại học: Ngành Marketing, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, ngành Kinh doanh quốc tế

                                  Biểu 18C - Đại học: Ngành Kinh tế

                                  Biểu 18C - Đại học: Ngành Kế toán

                                  Biểu 18C - Thạc sĩ Quản lý kinh tế

                                  Biểu 18C- Thạc sĩ Kinh tế nông nghiệp

                                  Biểu 18C - Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

                                  Biểu 18C- Thạc sĩ Kế toán

 

Biểu mẫu 18D - ĐHTN:    Công khai danh sách tên giáo trình, tài liệu tham khảo cho từng chương trình đào tạo


BÀI VIẾT LIÊN QUAN