Công bố Quyết định bổ sung thành viên Hội đồng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh

 05/07/2022  2091

Toàn cảnh phiên họp

Ngày 24/6/2022, Hội đồng Trường Đại học Kinh tế và quản trị Kinh doanh đã có kỳ họp lần thứ VIII dưới sự chủ trì của PGS.TS Đỗ Anh Tài – Chủ tịch Hội đồng Trường.

PGS.TS Đỗ Anh Tài – Chủ tịch Hội đồng trường trao quyết định bổ sung thành viên Hội đồng trường cho TS.Bùi Nữ Hoàng Anh và TS.Đoàn Mạnh Hồng

          Tại phiên họp, Hội đồng Trường đã công bố 02 quyết định số 39/NQ-HDĐHTN ngày 7/6/2022 và 40/NQ-HDĐHTN ngày 7/6/2022 của Hội đồng Đại học Thái Nguyên về việc công nhận bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng trường Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, nhiệm kỳ 2020-2025. Cụ thể: công nhận bổ sung TS. Bùi Nữ Hoàng Anh – Chủ tịch Công đoàn Trưởng và TS.Đoàn Mạnh Hồng – Giám đốc Trung tâm Thông tin – Thư viện Trường tham gia là thành viên của Hội đồng trường Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, nhiệm kỳ 2020-2025.

          Hội đồng trường Trường Đại học Kinh tế và QTKD nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được kiện toàn, gồm các thành viên ưu tú, tâm huyết, đại diện cho giảng viên, viên chức, người lao động, người học và cộng đồng xã hội. Hội đồng Trường thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo các quy định của pháp luật, tích cực phát huy vai trò, năng lực và đề ra những định hướng mới, góp phần vào sự phát triển của Trường ĐHKT&QTKD trong tương lai.

Các thành viên Hội đồng chụp ảnh lưu niệm

Nguyễn Thị Thu Thảo - CTHSSV


BÀI VIẾT LIÊN QUAN