Cơ cấu tổ chức

 03/07/2017  1496

1. Chi bộ Khoa QTKD:

- Bí thư         : Phạm Văn Hạnh

- Phó Bí thư  : Ngô Thị Hương Giang

- Chi ủy viên:  Hà Thị Thanh Hoa

 2. Ban chủ nhiệm khoa:

- Trưởng khoa        : TS. Phạm Văn Hạnh

- Phó trưởng khoa: TS. Ngô Thị Hương Giang

Phó Trưởng khoa: ThS. Hà Thị Thanh Hoa

3 .Các bộ môn:

A. Bộ môn Quản trị Doanh nghiệp

- Trưởng bộ môn: TSPhạm Văn Hạnh

- Tổng số CBGV: 12

- Trình độ chuyên môn: PGS: 01; Tiến sĩ: 03; Thạc sĩ: 9; 

B. Bộ môn Phân tích Kinh doanh

- Trưởng bộ môn: TS. Phạm Thị Thanh Mai

- Tổng số CBGV: 08

- Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ: 03 Thạc sĩ: 05

C. Bộ môn Quản trị Kinh doanh Tổng hợp

- Trưởng bộ môn: TSNgô Hương Giang

- Bộ môn Quản trị Kinh doanh Tổng hợp có 11 thành viên trong đó có 04 Tiến sĩ, 07 thạc sĩ 

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH NĂM 2016

         

STT

HỌ VÀ TÊN

SỐ DĐ

ĐỊA CHỈ MAIL

 

I.

Ban chủ nhiệm khoa

     

1

TS. Phạm Văn Hạnh

0911.220.991

pvha112@tueba.edu.vn

Trưởng khoa

2

TS. Ngô Thị Hương Giang

0915.215.959

ngogiangqtkd@yahoo.com

Phó Trưởng khoa

3

ThS. Hà Thị Thanh Hoa

0949.330.585

hoalong07@gmail.com

Phó Trưởng khoa

II.

Bộ môn QTKDTH

     

1

ThS. La Quí Dương

0984.434.338

laquiduong@gmail.com

 

2

ThS. Ngô Thị  Minh Ngọc

0988.995.351

ngominhngoc@tueba.edu.vn

 

3

ThS. Nông Thị Dung

0835.753.990

nongdungqtkd@tueba.edu.vn

 

4

TS. Bùi Như Hiển 

0985.033.568 

buinhuhien@tueba.edu.vn 

Phó Trưởng bộ môn
5 TS. Nguyễn Thanh Minh 0912.735.565 nguyenthanhminh@tueba.edu.vn Nguyên Phó Hiệu trưởng

III.

Bộ môn PTKD

     

1

TS. Phạm T.Thanh Mai

0912.804.979

maiptt.tueba@gmail.com

Trưởng Bộ môn

2

ThS. Dương Thúy Hương

0915.969.009

duonghuongqtkd@gmail.com

 

3

ThS. Đồng Văn Đạt

0912.580.135

dongvandat@gmail.com

 

4

ThS. Vũ Thị Quỳnh Anh

0978.550.144

quynhanhhvtc@gmail.com

 

5

ThS. Chu Thị  Kim Ngân

0943.693.456

Chuthikimngan2907@gmail.com

 

6

ThS. Trần Thị Kim Oanh

034.739.7391

Kimoanh159qtkd@gmail.com

 

VI.

Bộ môn QTDN

     

1

ThS. Hà Thị Thanh Hoa

0949.330.585

hoalong07@gmail.com

 

2

ThS. Nguyễn Vân Anh

0916.427.916

vananhqtkdtn@gmail.com

Phó Trưởng bộ môn

3

ThS. Nguyễn Đức Thu

0913.286.623

thuqtkd@tueba.edu.vn

 

4

ThS. Nguyễn Đắc Dũng

0913.066.900

sakichokieumoi@yahoo.com

 

5

ThS. Nguyễn Thị Thu Hà

0978.406.608

Thuhaqtkd.vn@gmail.com

 

6

ThS. Trần Công Nghiệp

0912.967.494

trancongnghiep@tueba.edu.vn

Nguyên là TP P. KT & ĐBCLGD

7

ThS. Nông Thị Minh Ngọc

0972.116.318

nongthiminhngoc@gmail.com

 
8 ThS. Trần Xuân Kiên 0988.880.842 trankien@tueba.edu.vn  

V

GV Kiêm Nhiệm

     

1

ThS. Nguyễn Thị Thủy

0915.212.799

nguyenthithuy@tueba.edu.vn

Phó Ban Tổ chức CB- ĐHTN

2

ThS. Hoàng Thị Huệ

0912.660.588

hueqtkd@tueba.edu.vn 

Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính 

4

PGS. TS. Trần Quang Huy

0912.132.025

tranhuyqtkd@tueba.edu.vn

Hiệu trưởng

5

TS. Đinh Hồng Linh

0903.468.919

dhlinh23@gmail.com

Trưởng phòng Đào tạo

6

TS. Ngô Xuân Hoàng

0912.104.868

nxhoang63@gmail.com

Hiệu trưởng trường CĐ KTKTCN
7 TS. Nguyễn Thành Vũ 0911.568.898 ntvu.jlu@gmail.com Phó GĐ Trung tâm

VII

GV đi học nước ngoài

     

1

ThS. Hà Trần Lan Hương

0985.190.684

hatranlanhuong@tueba.edu.vn

Hàn Quốc

2

ThS. Trần Thị Trà My

0915.525.000

tranhamy.tueba@gmail.com

Úc

3

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Dung

0988.697.422

Ngocdungtn88@gmail.com

New Zealand

4

ThS. Vũ Đức Hà

0915.743.869

Vuducha@tueba.edu.vn

Trung Quốc
5 ThS. Đỗ Thị Hoàng Yến 0942.952.555 silverstorm710@gmail.com Úc

BÀI VIẾT LIÊN QUAN