Chương trình QTKD Khách sạn và Du lịch

 30/06/2020  1497

Chương trình đào tạo chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh Khách sạn và Du lịch năm 2020

I. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH

- Tên chương trình đào tạo:  Quản trị Kinh doanh Khách sạn và Du lịch

- Ngành: Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành. Mã ngành: 7810103

- Trình độ đào tạo:              Cử nhân

- Thời gian đào tạo:           4 năm. 

II. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TT

Mã HP

Khối kiến thức / học phần

Số TC

Số tiết

NĂM/ HỌC KỲ

LT

TH

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

I

KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

MPL 121

Triết học Mác-Lênin

3

36

18

3

 

 

 

 

 

 

 

2

MLP 132

Kinh tế chính trị Mác - Lênin

2

24

12

 

2

 

 

 

 

 

 

3

VCP131

Chủ nghĩa xã hội khoa học

2

24

12

 

 

 

2

 

 

 

 

4

HCM121

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

24

12

 

 

 

 

2

 

 

 

5

VCP 121

Lịch sử Đảng CSVN

2

24

12

 

 

 

 

 

2

 

 

6

LAW121

Pháp luật đại cương

2

24

12

2

 

 

 

 

 

 

 

7

GIF131

Tin học đại cương

3

36

18

 

3

 

 

 

 

 

 

8

PST131

Lý thuyết xác suất và thống kê toán

3

36

18

3

 

 

 

 

 

 

 

9

MAE131

Toán kinh tế

3

36

18

 

3

 

 

 

 

 

 

10

ENG121

Tiếng Anh 1

2

24

12

2

 

 

 

 

 

 

 

11

ENG122

Tiếng Anh 2

2

24

12

 

2

 

 

 

 

 

 

12

ENG123

Tiếng Anh 3

2

24

12

 

 

2

 

 

 

 

 

13

ENG124

Tiếng Anh 4

2

24

12

 

 

 

2

 

 

 

 

14

ENG125

Tiếng Anh 5

2

24

12

 

 

 

 

2

 

 

 

15

PHE011

Giáo dục thể chất 1

30 tiết

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

16

PHE012

Giáo dục thể chất 2

30 tiết

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

17

PHE013

Giáo dục thể chất 3

30 tiết

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

18

 

Giáo dục quốc phòng

5 tuần

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Kiến thức cơ sở ngành

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bắt buộc

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

MIE231

Kinh tế vi mô 1

3

36

18

3

 

 

 

 

 

 

 

20

MAE231

Kinh tế vĩ mô 1

3

36

18

 

3

 

 

 

 

 

 

21

MAN231

Quản trị học

3

36

18

3

 

 

 

 

 

 

 

22

FAM231

Tài chính - tiền tệ

3

36

18

 

 

3

 

 

 

 

 

23

PSE231

Nguyên lý thống kê

3

36

18

 

 

3

 

 

 

 

 

24

ACT231

Nguyên lý kế toán

3

36

18

 

 

3

 

 

 

 

 

25

GEM231

Marketing căn bản

3

36

18

 

3

 

 

 

 

 

 

26

COP221

Thực tập nhận thức nghề nghiệp

2

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Tự chọn

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ hợp 1

3

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

27

INE231

Kinh tế quốc tế

3

36

18

 

 

 

 

 

 

 

 

DED331

Soạn thảo văn bản quản lý

3

36

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ hợp 2

3

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

28

TTL231

Luật Du lịch

3

36

18

 

 

 

 

 

 

 

 

TOS231

Khoa học du lịch

3

36

18

 

 

 

 

 

 

 

 

LGS331

Pháp luật thương mại H. hóa và Dịch vụ

3

36

18

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Kiến thức ngành

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bắt buộc

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

TOE231

Kinh tế du lịch

3

36

18

 

 

 

3

 

 

 

 

30

STM 231

Quản trị chiến lược

3

36

18

 

 

 

3

 

 

 

 

31

TEG331

Địa lý du lịch

3

36

18

 

 

 

3

 

 

 

 

32

PAB231

Nghệ thuật GT ứng xử trong KD DL

3

36

18

 

 

 

 

 

 

3

 

33

AEV231

Quản trị sự kiện

3

36

18

 

 

 

 

 

3

 

 

Tự chọn

3

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

34

TMM331

Quản trị thương hiệu

3

36

18

 

 

 

 

 

 

 

 

PRE231

Quan hệ công chúng

3

36

18

 

 

 

 

 

 

 

 

CBE231

Hành vi người tiêu dùng

3

36

18

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Kiến thức chuyên ngành

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phần kiến thức về Khách sạn

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bắt buộc

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

HOM331

Quản trị kinh doanh khách sạn

3

36

18

 

 

 

 

3

 

 

 

36

THR331

Công nghệ phục vụ KS-NH

3

36

18

 

 

 

 

3

 

 

 

37

QCT331

Quản trị chất lượng dịch vụ du lịch

3

36

18

 

 

 

 

3

 

 

 

38

COP4101

Thực tập nghiệp vụ Khách sạn

4

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

Tự chọn

3

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

39

RBA331 

Quản trị kinh doanh khu nghỉ dưỡng

3

36

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 GRM331

Quản trị buồng phòng

3

36

18

 

 

 

 

 

 

 

 

SMA231

Marketing dịch vụ

3

36

18

 

 

 

 

 

 

 

 

HCW231

Lịch sử văn minh thế giới

3

36

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 FBA331

Quản trị thực phẩm và đồ uống

3

36

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 Phần kiến thức về Du lịch và Lữ hành

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bắt buộc

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

HOS231

Quản trị kinh doanh lữ hành

3

36

18

 

 

 

 

 

 

3

 

41

TOG331

Hướng dẫn du lịch

3

36

18

 

 

 

 

 

3

 

 

42

DOT331

Thiết kế và điều hành tour

3

36

18

 

 

 

 

 

 

3

 

43

ETR331

Tiếng Anh Du lịch

3

36

18

 

 

 

 

3

 

 

 

44

COP4102

Thực tập nghiệp vụ Du lịch và lữ hành

5

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

Tự chọn

3

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

45

DMA331

Marketing số và truyền thông xã hội

3

36

18

 

 

 

 

 

 

 

 

INM331

Internet Marketing

3

36

18

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR331

Nghiên cứu Marketing

3

36

18

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

 

Thực tập tốt nghiệp

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

2.5

 

KLTN/Tự chọn thay thế khóa luận

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

Tổ hợp 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46

 ETO331

Du lịch sinh thái

3

36

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 MTD331

Quản lý điểm đến du lịch

3

36

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 FCP331

Phong tục tập quán lễ hội

3

36

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ hợp 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47

NEB331

Đàm phán trong kinh doanh

3

36

18

 

 

 

 

 

 

 

 

IMA231

Marketing quốc tế

3

36

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số

125

 

 

16

16

17

18

16

15

17

10

III. CHUẨN ĐẦU RA

3.1. Mục tiêu đào tạo

  • Mục tiêu chung

Đào tạo cử nhân chuyên ngành Quản kinh doanh Khách sạn- Du lịch có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, quản lý và quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; có kiến thức, kỹ năng chuyên sâu về quản trị kinh doanh du lịch và khách sạn, dịch vụ ăn uống, kinh doanh dịch vụ đại lý du lịch; có khả năng hoạch định chiến lược, chính sách, kết hoạch kinh doanh du lịch phù hợp với thực tiễn trong điều kiện môi trường biến động, thành thạo các hoạt động tác nghiệp tại các bộ phận như điều hành, hướng dẫn, lễ tân, thị trường, nhân sự, marketing và các bộ phận khác trong doanh nghiệp kinh doanh lữ hành, khách sạn. Tiếp cận, nắm vững và vận dụng sáng tạo các kiến thức thực tế từ các doanh nghiệp bên ngoài ngay trong thời gian học.

  •  Mục tiêu cụ thể

Đào tạo sinh viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh Khách sạn- Du lịch vận dụng tốt những kiến thức cơ bản của quản trị kinh doanh du lịch, khách sạn cũng như những kiến thức thực tế chuyên sâu trong các lĩnh vực kinh doanh du lịch và khách sạn. Các kiến thức được gắn kết với môi trường làm việc thực tế tại các doanh nghiệp.

- Sinh viên có kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ tốt và vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong việc thực hiện, quản lý, điều hành và giám sát các nghiệp vụ cơ bản trong các đơn vị kinh doanh du lịch, khách sạn và các đơn vị dịch vụ khác; tham gia điều chỉnh và thực hiện các chiến lược, dự án, kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp lữ hành và khách sạn cũng như các chính sách tại các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch. Các kỹ năng được trang bị và rèn luyện trong môi trường thực tế doanh nghiệp.

Cử nhân tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh Khách sạn- Du lịch có năng lực tự chủ và phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, trách nhiệm với công việc và khách hàng, có thể làm việc độc lập trong môi trường năng động, sáng tạo.

3.2. Chuẩn đầu ra

   Hoàn thành chương trình đào tạo, người học có kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm sau:

3.2.1. Kiến thức

1- Vận dụng các kiến thức chung về kinh tế, khoa học, xã hội, hệ thống chính trị và pháp luật và các kiến thức cơ bản về du lịch, khách sạn trong kinh doanh và quản lý.

2- Phân tích tốt các kiến thức về thiết kế, tổ chức và điều hành hoạt động lữ hành cùng các kiến thức và nghiệp vụ chuyên sâu trong kinh doanh khách sạn nhằm đáp ứng yêu cầu của khách hàng và đảm bảo cạnh tranh. Các kiến thức được học tập và thực hành trong môi trường doanh nghiệp.

3- Vận dụng các kiến thức tin học để tìm hiểu về các kiến thức chuyên ngành và đạt được chuẩn đầu ra theo quy định hiện hành của trường Đại học Kinh tế & QTKD.

4- Vận dụng tốt các kiến thức thực tiễn về quản trị kinh doanh du lịch và khách sạn.

5- Hiểu được các giá trị văn hóa, truyền thống, phong tục tập quán của các quốc gia là thị trường du lịch trọng điểm của Việt Nam.

6- Đánh giá được hiệu quả các dự án kinh doanh cũng như môi trường kinh doanh của ngành.

7- Sáng tạo trong việc giải quyết các tình huống liên quan đến chuyên môn nghiêp vụ được trải nghiệm trong môi trường thực tế tại doanh nghiệp.

8- Sáng tạo trong các hoạt động quản trị kinh doanh Khách sạn- Du lịch như quản lý chất lượng, quản trị các nghiệp vụ lữ hành, được học tập trong môi trường làm việc thực tế tại doanh nghiệp.

3.2.2.  Kỹ năng

1- Có khả năng giao tiếp tiếng anh cơ bản đối với  khách du lịch, đối tác kinh doanh trong môi trường kinh doanh Khách sạn- lữ hành. Đạt được chuẩn đầu ra theo quy định hiện hành của trường Đại học Kinh tế & QTKD

2- Kỹ năng giao tiếp, ứng xử, thuyết trình và làm việc nhóm, kỹ năng tự học, tìm tòi sáng tạo, làm việc có kế hoạch và khoa học. Các kỹ năng được rèn luyện trong môi trong môi trường làm việc thực tế tại doanh nghiệp.

3- Kỹ năng thực hành và  quản trị tác nghiệp tại các bộ phận điều hành, hướng dẫn du lịch, thị trường, các bộ phận khác trong doanh nghiệp lữ hành được trang bị trong môi trường làm việc thực tế tại doanh nghiệp.

4- Thu thập, xử lý thông tin và các kỹ năng liên quan đến nghiệp vụ để giải quyết vấn đề trong kinh doanh khách sạn- du lịch

3.2.3. Năng lục tự chủ và trách nhiệm

1- Có khả năng tự học hỏi các kiến thức chuyên ngành cũng như có thể kết hợp với các cá nhân khác để hoàn thành công việc.

2- Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, ham học hỏi, nâng cao kiến thức nghiệp vụ, kiên trì bền bỉ với lựa chọn của bản thân, chịu được sức ép từ môi trường làm việc năng động, sáng tạo.

3- Có khả năng lập kế hoạch, phân tich, thực hiện kiểm tra giám sát các vấn đề liên quan đến chuyên ngành.

IV. Vị trí và nơi làm việc sau khi tốt nghiệp

Nhóm 1 – Làm việc trực tiếp tại  công ty du lịch, khách sạn , nhà hàng

Sinh viên sau khi ra trường sẽ có thể làm việc tại một số bộ phận sau:

+ Nhân viên điều hành tour

+ Nhân viên kinh doanh tại các công ty du lịch.

+ Nhân viên thực hiện các nghiệp vụ trong khách sạn như Lễ tân, buồng, bàn, bar, bếp…

+ Trưởng/ phó các bộ phận trong công ty du lịch, khách sạn, nhà hàng.

Nhóm 2 – Chuyên viên tư vấn và hoạch định chính sách phát triển du lịch

Có năng lực làm việc tại các bộ sở, ban, ngành liên quan và các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, các tổ chức tư vấn du lịch; có thể đảm đương tốt các công việc: tư vấn viên, trợ lý phân tích, lập báo cáo về thị trường và tham gia hoạch định, xây dựng chính sách phát triển du lịch. Triển vọng trong tương lai có thể trở thành các chuyên gia phân tích, tư vấn, lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan quản lý về du lịch.

Nhóm 3 - Nghiên cứu viên và giảng viên

Có khả năng nghiên cứu và giảng dạy tại các cơ sở nghiên cứu, cơ sở giáo dục đại học về lĩnh vực kinh doanh dịch vụ. Tham gia nghiên cứu các vấn đề có liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ, khách sạn – du lịch. Giảng dạy các môn học của ngành quản trị kinh doanh khách sạn du lich. Triển vọng trong tương lai có thể trở thành nghiên cứu viên, giảng viên có trình độ cao trong lĩnh vực quản trị kinh doanh du lịch – khách sạn.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN