Chương trình học bổng do của Cơ quan trao đổi Hàn Lâm Đức (DAAD) tài trợ

 10/05/2021  1903

Phòng KHCN & HTQT trân trọng thông báo các chương trình học bổng của Cơ quan trao đổi Hàn Lâm Đức - DAAD cho năm 2021 dành cho các cán bộ, giảng viên, sinh viên quan tâm

1. Chương trình học bổng sau tiến sĩ PRIME 

- Hạn nộp 31/08.2021

- Thông tin chi tiết tại http://www.daad.de/prime/en/

2. Chương trình học bổng nghiên cứu 

2.1       Doctoral Programmes in Germany – Học bổng toàn phần nhằm hoàn thành một đề cương nghiên cứu sinh tại Đức (từ 3 tới 4 năm).

- Thông tin chi tiết tại: daad.de/go/en/stipa57135739

2.2       Bi-nationally Supervised Doctoral Degrees – Học bổng toàn phần dành cho nghiên cứu sinh trong nước muốn thực hiện một phần đề cương nghiên cứu tại Đức (từ 1 tới 2 năm)

- Thông tin chi tiết tại daad.de/go/en/stipa57507783

2.3       One-Year Grants – Học bổng toàn phần nhằm thực hiện một đề cương hoặc một phần đề cương nghiên cứu tại Đức. (từ 7 tới 12 tháng).

- Thông tin chi tiết tại: daad.de/go/en/stipa57140602

3)    Graduate School Scholarship Program với 40 chương trình PhD cho các chuyên ngành khác nhau – Hạn nộp tùy thuộc từng khóa

- Danh sách khóa học: https://bit.ly/3eZFDRP  

- Thông tin chi tiết tại www.daad.de/go/en/stipa57034100

4)      Chương trình học bổng cho 8 khóa cao học về hành chính công và quản lý hiệu quả - Publich Policy and Good Governance  –  Hạn nộp: từ 01.06 đến 31.07.2021.

- Thông tin chi tiết tại: www.daad.de/go/en/stipa50026397

5)      Chương trình học bổng dành cho các nước đang phát triển chủ yếu là các khóa cao học - trừ 3 khóa PhD – Hạn nộp tùy thuộc từng khóa.

- Thông tin chi tiết tại: www.daad.de/go/en/stipa50076777

Trân trọng


BÀI VIẾT LIÊN QUAN