Chương trình học bổng của Chính phủ Cộng hòa Bê - la-rút năm 2021

 19/02/2021  1646

Căn cứ CV số 104/ TB- BGDDT về việc tuyển sinh đi học tại Bê - la - rút của Bộ giáo dục & Đào tạo, Phòng KHCN & HTQT xin thông báo về chương trình học bổng của Chính phủ Cộng hòa Bê - la-rút năm 2021 cho các thầy cô giáo và sinh viên quan tâm.

Chi tiết thông tin học bổng trong file đính kèm. 

Trân trọng!


BÀI VIẾT LIÊN QUAN