Chương trình đào tạo Cử nhân Thương mại quốc tế Chất lượng cao

 31/03/2017  1022

 Chương trình Cử nhân Thương mại quốc tế Chất lượng cao 

- Tên chương trình đào tạo:  Thương mại quốc tế

- Trình độ đào tạo:   Cử nhân

 - Thời gian đào tạo: 5 năm: - Gồm 01 năm đầu học tiếng

                                                 - 04 năm tiếp theo học kiến thức đại cương và chuyên ngành

Mục tiêu của chương trình

Mục tiêu chung của chương trình đào tạo cử nhân chất lượng cao ngành Kinh tế, chuyên ngành Thương mại quốc tế là nhằm đào tạo những sinh viên khá giỏi, tự nguyện thông qua việc ưu tiên đầu tư các điều kiện giảng dạy, học tập và đội ngũ giảng viên đạt chuẩn chất lượng của các trường đại học hàng đầu tại Việt Nam và tiệm cận chuẩn quốc tế (ABET) hay của khu vực (AUN).

Sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ có năng lực nghiên cứu, hoạch định chính sách và giải quyết các vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực kinh tế và thương mại quốc tế. Ngoài ra, sinh viên còn được trang bị các kiến thức chuyên sâu về thị trường thế giới và khu vực, luật pháp thương mại quốc tế và các vấn đề liên quan đến toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế…

Hơn nữa, ngoài việc được nâng cao kĩ năng tiếng Anh toàn diện về cả Nghe, Nói, Đọc, Viết, sinh viên chuyên ngành Thương mại quốc tế Chất lượng cao còn được trau dồi kiến thức chuyên ngành về kinh tế và thương mại quốc tế bằng tiếng Anh, do vậy có chuyên môn và kỹ năng cần thiết để đáp ứng tốt các yêu cầu cơ bản trong môi trường làm việc quốc tế và đa dạng văn hoá tại bất kỳ tổ chức, doanh nghiệp nào thuộc lĩnh vực thương mại quốc tế.

Vị trí công việc có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp

* Nhóm 1: Chuyên viên tư vấn, phân tích chính sách

Có đủ năng lực làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước ở các cấp trung ương và địa phương; có thể đảm nhận công việc trợ lý phân tích thực trạng, đánh giá tác động của thương mại quốc tế đến tăng trưởng và phát triển kinh tế; trợ lý lập kế hoạch; trợ lý tư vấn giải pháp, chính sách xúc tiến thương mại quốc tế. Triển vọng trong tương lai có thể trở thành chuyên gia phân tích, tư vấn, nhà hoạch định chính sách, nhà quản lý trong lĩnh vực kinh tế nói chung và thương mại quốc tế nói riêng. Đặc biệt, với vốn tiếng Anh phong phú, sinh viên có thể trở thành những chuyên viên hay chuyên gia giỏi trong lĩnh vực kinh tế và thương mại quốc tế, nhờ được tiếp xúc nhiều với các tài liệu bằng tiếng anh hay trực tiếp làm việc với các đoàn chuyên gia nước ngoài hay được cử đi công tác học hỏi kinh nghiệm Thương mại quốc tế tại các thị trường nước ngoài

* Nhóm 2: Chuyên viên, trợ lý

Có đủ năng lực làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước ở các vị trí có liên quan đến ngoại thương như chuyên viên kinh doanh xuất nhập khẩu, Logistics, phát triển thị trường quốc tế và thương hiệu, thanh toán quốc tế, quan hệ quốc tế; trợ lý Tổng giám đốc hoặc Hội đồng quản trị trong các doanh nghiệp trong nước và quốc tế…Sinh viên tốt nghiệp cũng có thể công tác tại các cơ quan - Vụ - Viện về các vấn đề kinh tế đối ngoại và kinh doanh quốc tế như Bộ Công thương, Vụ hợp tác quốc tế của các Bộ, Ủy ban quốc gia về hợp tác quốc tế, các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng, Sở Thương mại, Sở VHTT và Du lịch…Trong tương lai, có thể trở thành chuyên viên cao cấp hay chuyên gia làm việc cho các tổ chức quốc tế như ILO, UNCTAD, ADB, IMF, World Bank, NGOs,… tại Việt Nam hoặc các nước láng giềng.

* Nhóm 3: Nghiên cứu viên và giảng viên

Nhờ vào kĩ năng Tiếng Anh tốt, sinh viên có cơ hội nhận được các học bổng đi du học và nghiên cứu sau đại học tại các nước phát triển và tăng cơ hội được tuyển dụng vào các trường đại học và viện nghiên cứu uy tín. Có khả năng nghiên cứu và giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đại học, các cơ sở nghiên cứu trong nước và ngoài nước. Có thể đảm nhận các nhiệm vụ cụ thể: tham gia nghiên cứu kiến thức chuyên môn bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh về kinh tế và thương mại; giảng dạy các môn học thuộc chương trình đào tạo Thương mại quốc tế bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Trong tương lai có thể trở thành nghiên cứu viên, giảng viên cao cấp.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN