Chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo hệ đại học chính quy

 12/08/2016  1555

1. Chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo bậc đại học hệ chính quy tập trung của trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh.

2. Đề án Chuẩn hoá năng lực ngoại ngữ và năng lực công nghệ thông tin cho cán bộ, giảng viên và sinh viên của trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh giai đoạn 2013 – 2015 và 2016-2020

3. Chuẩn đầu ra ngoại ngữ và tin học đối với sinh viên hệ đại học chính quy (Cập nhật 12.3.2019)

4. Chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ


BÀI VIẾT LIÊN QUAN