Các quy trình quản lý đào tạo hệ đại học chính quy ban hành kèm theo quyết định số 1330/QĐ-ĐHKT&QTKD-ĐT

 13/07/2020  904

Các quy trình quản lý đào tạo hệ đại học chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 1330/QĐ-ĐHKT&QTKD-ĐT ngày 31/12/2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế và QTKD.

Nội dung xem tại đây.

Các biểu mẫu kèm theo quy trình.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN