Bộ môn Phân tích kinh doanh

 27/12/2016  1708

Vài nét về Bộ môn Phân tích kinh doanh

Bộ môn Phân tích kinh doanh là một trong sáu bộ môn của Khoa Quản Trị Kinh Doanh thuộc Trường đại học Kinh tế & QTKD. Nhiệm vụ chủ yếu của Bộ môn hiện nay là đào tạo, nghiên cứu và tư vấn các vấn đề có liên quan đến lĩnh vực lập, phân tích dự án đầu tư và quản lý rủi ro dự án, phân tích các hoạt động sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp như kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, về chi phi, giá thành, về tiêu thụ lợi nhuận, về tình hình tài chính; tư vấn về các hợp đồng ngoại thương trong các hoạt động xuất nhập khẩu. Hiện bộ môn có 09 cán bộ, giảng viên:

 I. DANH SÁCH GIẢNG VIÊN

1. TS. Phạm Thị Thanh Ma - Trưởng Bộ môn

2. TS. Võ Thy Trang                        

3. ThS. Đồng Văn Đạt

4. ThS. Dương Thị Thuý Hương

5. ThS. Nguyễn Thị Ngọc Dung

6. ThS. Vũ Thị Quỳnh Anh

7. ThS. Chu Thị Kim Ngân

8. ThS. Trần Thị Kim Oanh

9. TS. Ngô Xuân Hoàng

SỐ ĐIỆN THOẠI VÀ EMAIL CỦA CÁC GIẢNG VIÊN

STT

Họ và tên

Điện thoại

Email

1.             

Phạm T.Thanh Mai

0912.804.979

Phamthanhmai1979@yahoo.com

2.             

Dương Thúy Hương

0915.969.009

duonghuongqtkd@gmail.com

3.             

Đồng Văn Đạt

0912.580.135

dongvandat@gmail.com

4.             

Vũ Thị Quỳnh Anh

0978.550.144

quynhanhhvtc@gmail.com

5.             

Võ Thy Trang

0915.259.889

thytrangkt@yahoo.com

6.             

Chu Thị  Kim Ngân

0943.693.456

Chuthikimngan2907@gmail.com

7.             

Trần Thị Kim Oanh

034.739.7391

Kimoanh159qtkd@gmail.com

8.             

Nguyễn Thị Ngọc Dung

0988.697.422

Ngocdungtn88@gmail.com

9.             

Ngô Xuân Hoàng

0912104868

 

II. DANH SÁCH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ GIÁO TRÌNH TÀI LIỆU CÁC MÔN HỌC

1. Danh sách chương trình đào tạo (Xem chi tiết Tại đây).   

2. Danh sách giáo trình, tài liệu các môn học (Xem chi tiết Tại đây).  

Các môn học bộ môn đang phụ trách giảng dạy gồm:

1. Phân tích hoạt động kinh doanh

Giúp sinh viên nắm, hiểu và vận dụng được hệ thống các chỉ tiêu, phương pháp, quy trình để phân tích tình trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; Vận dụng được hệ thống các chỉ tiêu, phương pháp, quy trình để phân tích, đánh giá tình trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; Tổng quan về hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và từ đó đề xuất các giải pháp phù hợp để nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Sử dụng được excel hoặc các phần mềm hỗ trợ khác để phân tích, lập được các báo cáo nhân sự, tài chính, tình trạng máy móc, thiết bị...

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC PHÂN TÍCH KINH DOANH (Download tại đây)

2. Quản trị dự án

Giúp sinh viên nắm, hiểu được những kiến thức cơ bản về dự án đầu tư, quản trị dự án đầu tư, quá trình hình thành và soạn thảo một dự án, phân tích và đánh giá hiệu quả tài chính của dự án từ đó so sánh, lựa chọn phương án đầu tư phù hợp; lập tiến độ thực hiện dự án phù hợp với quy mô nguồn lực và kiểm soát dự án, quản lý rủi ro trong quá trình thực hiện; Vận dụng để phân tích, soạn thảo một dự án đầu tư và đánh giá hiệu quả tài chính dự án từ đó ra quyết định đầu tư chính xác; Nhận diện được các nhân tố rủi ro trong quá trình thực hiện của các dự án đã, đang và sẽ thực hiện, tìm ra nguyên nhân và giải pháp khắc phục; Biết cách sử dụng exel và phần mềm ứng dụng khác của lập, phân tích tài chính và quản lý dự án đầu tư, các phương án kinh doanh.

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC QUẢN TRỊ DỰ ÁN (Download tại đây)

3. Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương

            Giúp sinh viên nắm, hiểu về phương thức giao dịch, về hợp đồng giao dịch (trước khi ký kết, nội dung thoả thuận và thực hiện hợp đồng), các chứng từ trong giao dịch ngoại thương; Vận dụng để chuẩn bị và soạn thảo hợp đồng, lựa chọn phương thức giao dịch phù hợp trên thị trường quốc tế đối với một mặt hàng; Nhận biết được những thiếu sót trong hợp đồng ngoại thương để tránh, không mắc sai lầm khi đàm phán, giao dịch với bạn hàng; Nắm được các thuật ngữ tiếng Anh cơ bản trong giao dịch, đàm phán và trong các hợp đồng ngoại thương, hỗ trợ cho việc học  môn học tiếng Anh chuyên ngành.

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ NGOẠI THƯƠNG (Download tại đây)

 Hoạt động nghiên cứu của bộ môn:

Đề tài đã thực hiện:

1. Ths. Đồng Văn Đạt

TT

Tên đề tài /lĩnh vực ứng dụng

Năm hoàn thành

Đề tài cấp (Nhà nước/Bộ/ngành…)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Tác động của tín dụng đối với phát triển nông nghiệp, nông thôn huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

2003

Bộ

Thư ký

2

Vai trò của tín dụng đối với sự phát triển kinh tế hộ nông dân sản xuất hàng hóa huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

2006

Bộ

Chủ nhiệm

3

Giải pháp kinh tế xã hội nhằm giảm nghèo và cải thiện môi trường sống cho người nghèo khu vực miền núi tỉnh Thái Nguyên

2011

Bộ

Chủ nhiệm

4

Nghiên cứu sự phát triển bền vững các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

��ang triển khai

Tỉnh

Ủy viên

 

Sách, giáo trình đã xuất bản:

1. Đồng Văn Đạt (2010) Giáo trình Phân tích Hoạt động kinh doanh.

2. Trần Quang Huy, Đồng Văn Đạt, Đỗ Thị Bắc. Thương mại hóa và Marketing sản phẩm nông nghiệp. NXB Nông nghiệp, 2004

3. Nguyễn Thị Oanh, Đồng Văn Đạt,Trần Đình Tuấn, Nguyễn Thị Kim Anh. Giáo trình Tài chính doanh nghiệp. NXB Nông nghiệp, 2004.

4. Nguy��n Công Giáo, Nguyễn Thị Minh Thọ, Trần Quang Huy, Đồng Văn Đạt, Phạm Hoàng Tam, Nguyễn Văn Tùng. Những vấn đề cơ bản về Hợp tác xã và chiến lược mới. NXB Nông nghiệp, 2005

2. Ths. Võ Thy Trang

TT

Tên đề tài /lĩnh vực ứng dụng

Năm hoàn thành

Đề tài cấp (Nhà nước/Bộ/ngành…)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Một số giải pháp phát triển các doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố Thái Nguyên

2006

Cơ sở

Chủ nhiệm

2

Kiểm định chất lượng nhân lực các doanh nghiệp sản xuất chế biến thực phẩm trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên

2009

Bộ

Chủ nhiệm

3

Quản lý an ninh lương thực cho tỉnh Bắc Kạn

2010

Bộ

Tham gia

4

Nghiên cứu sự phát triển bền vững các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Đang triển khai

Tỉnh

Ủy viên

* Một số bài báo đăng ở tạp chí khoa học chuyên ngành:

1. “Thực trạng và giải pháp phát triển các doanh nghiệp công nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn Tỉnh Thái nguyên” Số 4, năm 2006, tạp chí Khoa học và công nghệ - Đại học Thái Nguyên.

2. “Chất lượng nhân lực và hiệu quả kinh doanh của một số doanh nghiệp thực phẩm trên địa bàn Tỉnh Thái nguyên” tháng 5, năm 2009, Tạp chí Kinh tế và Phát triển - ĐH kinh tế quốc dân.

3. “Thực trạng nhân lực các doanh nghiệp chế biến thực phẩm trên địa bàn Tỉnh Thái nguyên: Nguyên nhân và Giải pháp” Số 2, năm  2009, tạp chí Khoa học và công nghệ - Đại học Thái nguyên.

4. “Kết quả ứng dụng phương pháp phân tích nhân tố vào đánh giá chất lượng nhân lực ỏ doanh nghiệp sản xuất chế biến thực phẩm trên địa bàn Tỉnh Thái nguyên”  số 6, năm 2009, tạp chí Khoa học và công nghệ của Đại học Thái Nguyên.

5. “Giải pháp hạn chế rủi ro khi thực hiện dịch vụ ngân hàng điện tử tại các ngân hàng thương mại Việt nam” số 12/2009, tạp chí Khoa học và công nghệ - Đại học Thái nguyên.

6. “Nghiên cứu đánh giá sự phát triển bền vững các khu công nghiệp trên địa bàn Tỉnh Thái nguyên”, số tháng 3/ 2010, tạp chí Khoa học và công nghệ - Đại học Thái Nguyên.

7. “ Khu công nghiệp sinh thái – Mô hình hướng đến sự phát triển bền vững ở Việt nam” số tháng 6/2010, tạp chí Khoa học và công nghệ - Đại học Thái Nguyên.

Sách, giáo trình đã xuất bản: Tham gia biên soạn giáo trình : Phân tích hoạt động kinh doanh, 2010 NXB Khoa học và kỹ thuật

3. Ths. Phạm Thị Thanh Mai

TT

Tên đề tài /lĩnh vực ứng dụng

Năm hoàn thành

Đề tài cấp (Nhà nước/Bộ/ngành…)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử cho môn học Phân tích và Quản lý dự án đầu tư theo hướng tích cực hoá nhận thức của người học.

2007

Cơ sở

Chủ nhiệm

2

Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử cho môn học Phân tích hoạt động kinh doanh theo hướng tích cực hoá nhận thức của người học.

2009

Cơ sở

Chủ nhiệm

3

Nghiên cứu sự phát triển bền vững các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Đang triển khai

Tỉnh

Thư ký

4

Nghiên cứu phương án tối ưu hoá các nguồn cung cấp năng lượng đáp ứng nhu cầu với tham chiếu đặc biệt về tiềm năng của năng lượng tái tạo ở Việt Nam.

Đang triển khai

Đại học

Chủ nhiệm

* Một số bài báo đăng ở tạp chí khoa học chuyên ngành:

1. “Tiêu chí an ninh năng lượng quốc gia” Số 52+53, tháng 5/2009, tạp chí Năng lượng Việt Nam.

4. Ths. Dương Thị Thuý Hương

TT

Tên đề tài /lĩnh vực ứng dụng

Năm hoàn thành

Đề tài cấp (Nhà nước/Bộ/ngành…)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam

2009

Cơ sở

Chủ nhiệm

2

Xây dựng ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm môn học Phân tích và quản lý dự án đầu tư

2010

Cơ sở

Chủ nhiệm

3

Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử môn học Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương theo hướng tích cực hoá nhận thức của người học

2010

Cơ sở

Tham gia


BÀI VIẾT LIÊN QUAN