BỘ MÔN KINH TẾ QUỐC TẾ

 14/03/2017  777

 Giới thiệu bộ môn

      Bộ môn Kinh tế quốc tế được thành lập năm 2010. Hiện nay Bộ môn 12 giảng viên trong đó có 06 Tiến sĩ (trong đó có 02 PGS), 03 Nghiên cứu sinh và 05 Thạc sỹ. Đội ngũ giảng viên của bộ môn luôn năng động, nhiệt huyết và hầu hết được đào tạo tại các cơ sở uy tín tại nước ngoài như Anh, Đức, Nauy, Hà Lan, Hàn Quốc với khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh và năng lực nghiên cứu khoa học chuyên sâu. Do vậy, các cán bộ giảng viên này đang là lực lượng nòng cốt để đổi mới hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học của Bộ môn theo định hướng hội nhập quốc tế. Đặc biệt, các phương thức giảng dạy luôn được cập nhật và áp dụng khoa học công nghệ, tạo cảm giác hứng khởi và tăng tính chủ động của sinh viên trong mỗi bài giảng.

Danh sách giảng viên bộ môn


BÀI VIẾT LIÊN QUAN