Bộ môn Kinh tế học

 27/06/2019  1254

STT

HỌ VÀ TÊN

HỌC HÀM, HỌC VỊ

SỐ ĐTDĐ

EMAIL

GHI CHÚ

1

Bùi Nữ Hoàng Anh

TS

0979899037

hoanganhkt@tueba.edu.vn

Trưởng khoa

2

Nguyễn Thị Lan Anh

TS

0917505366
0964527886

ntlananh@tueba.edu.vn

Trưởng Bộ môn

3

Đỗ Thị Hoà Nhã

TS

0987356738
0943572999

dothihoanha@tueba.edu.vn

Phó Trưởng BM

4

Đồng Văn Tuấn

TS

0989086612

dongtuan@tueba.edu.vn

 

5

Trần Thị Vân Anh

ThS

0977832558

anhttv.dhkt@tueba.edu.vn

 

6

Vũ Bạch Diệp

ThS

0979926881
0948411299

vubachdiep.tn@tueba.edu.vn

 

7

Nguyễn Xuân Điệp

ThS

0986282565

nxdiep@tueba.edu.vn

 

8

Phùng Trần Mỹ Hạnh

ThS

0964488691

phungtranmyhanh.tueba@tueba.edu.vn

 

9

Ma Thị Huyền Nga

ThS

0917266992
0387398024

huyenngadhkt@tueba.edu.vn

 

10

Cao Phương Nga

ThS

0989767615

cpnga@tueba.edu.vn

 

11

Nguyễn Thảo Nguyên

ThS

0975242363

ntnguyen@tueba.edu.vn

 

12

Thăng Thị Hồng Nhung

ThS

0983474583

tthnhung@tueba.edu.vn

 

13

Nguyễn Thị Oanh

ThS

0396575836

ntoanh@tueba.edu.vn

 

14

Nguyễn Thu Thủy

ThS

0986466246

nguyenthuthuy@tueba.edu.vn

 

15

Nguyễn Như Trang

ThS

0915208226

nhutrang226@tueba.edu.vn

 

16

Nguyễn Thị Bích Liên

CN

0834866123

ntblien@tueba.edu.vn

VPK,
Trợ lý giáo vụ khoa


BÀI VIẾT LIÊN QUAN