Bộ môn Kinh tế đầu tư

 31/12/2016  1541

STT

HỌ VÀ TÊN

HỌC HÀM, HỌC VỊ

SỐ ĐTDĐ

EMAIL

GHI CHÚ

1

Đinh Trọng Ân

ThS

0974665174

dinhtrongan@tueba.edu.vn

 

2

Nguyễn Thị Thuỳ Dung

ThS

088630389

dungntt@tueba.edu.vn

Trợ lý KH&ĐT 

3

Hoàng Thị Thu Hằng

ThS

0974808968

thuhang@tueba.edu.vn

 

4

Nguyễn Huy Hoàng

ThS

0912737779

nguyenhuyhoangdhkt@tueba.edu.vn

 Bí thư LCĐ

5

Triệu Văn Huấn

ThS

0977306609
0915559609

trieuvanhuan88@tueba.edu.vn

 

6

Nguyễn Thị Thanh Huyền

ThS

0989998565

ntthuyen@tueba.edu.vn

Phó Trưởng BM

7

Nguyễn Tiến Long

GVC, TS

0912485659
0965451656

nguyentienlong@tueba.edu.vn

Phó trưởng Khoa 

8

Nguyễn Thị Ngân

ThS

0974186783

ntngan@tueba.edu.vn

 

9

Đặng Kim Oanh

ThS

0986799818

dkimoanh@tueba.edu.vn

 

10

Dương Thị Tình

TS

0978875866

duongthitinh@tueba.edu.vn

 

11

Phạm Lê Vân

ThS

0945274156

vanpham@tueba.edu.vn

 

12

Nguyễn Thị Thuý Vân

GVC, TS

0912766598

leminh@tueba.edu.vn

 

13

Đinh Thị Vững

ThS

0368540294
0918025870

dtvung@tueba.edu.vn

 

Nguyễn Xuân Điệp


BÀI VIẾT LIÊN QUAN