Báo cáo tự đánh giá cơ sở đào tạo và chương trình đào tạo

 31/07/2018  1038

Quý thầy/cô vui lòng liên hệ để nhận tài liệu:

Phòng Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng Giáo dục

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên

Bộ phận Đảm bảo Chất lượng Giáo dục: Phòng 311 - Nhà điều hành - ĐT:  02803 547 157

Địa chỉ email chung: khaothi@tueba.edu.vn


BÀI VIẾT LIÊN QUAN