Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường ĐHKT&QTKD dự giờ các môn Lý luận chính trị năm 2020

 12/11/2020  971

Thực hiện Công văn số 4311-CV/BTGTU ngày 14/7/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên, Kế hoạch số 13-KH/BTG ngày 23/7/2020 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Đại học Thái Nguyên về dự giờ các môn Lý luận chính trị năm 2020, Ban Tuyên Giáo Đảng ủy Trường ĐH Kinh tế & QTKD đã xây dựng Kế hoạch số 03-KH/ĐU ngày 20/10/2020 dự giờ các môn Lý luận chính trị tại trường Đại học Kinh tế & QTKD.

Hoạt động dự giờ của Ban Tuyên Giáo Đảng ủy Trường ĐH Kinh tế & QTKD nhằm nắm bắt tình hình, thực trạng công tác dạy và học các môn Lý luận chính trị trong toàn Trường, từ đó tham mưu cho cấp Ủy trong việc chỉ đạo công tác phối hợp giữa các đơn vị, các tổ chức nhằm thực hiện nhiệm vụ giáo dục đạo đức, lối sống cho người học. Bên cạnh đó, có thể nâng cao chất lượng dạy và học các môn Lý luận chính trị nhằm đào tạo thế hệ trẻ có đạo đức, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tác phong công nghiệp hiện đại, phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế để thực hiện tốt nhiệm vụ kế tục sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Với tinh thần trên, Bộ môn Lý luận chính trị thuộc Khoa Khoa học Cơ bản đã triển khai lập kế hoạch, phân công giảng viên thực hiện giờ giảng theo thời khóa biều của Nhà trường.

Đoàn công tác thực hiện dự 05 tiết giảng trong tuần từ ngày 26/10/2020 đến ngày 30/10/2020.

Đoàn Công tác dự giờ môn Chủ nghĩa xã hội khoa học của Giảng viên Phạm Thị Hồng Nhung

Hoạt động thuyết trình của sinh viên trong giờ thảo luận môn Chủ nghĩa xã hội khoa học tại lớp của giảng viên Lê Thị Thu Huyền

Hình ảnh hào hứng của sinh viên tham gia trả lời câu hỏi của giảng viên trong giờ học Triết học.

 

Đồng chí Bùi Nữ Hoàng Anh, Trưởng Ban Tuyên Giáo Đảng ủy Trường ĐH Kinh tế & QTKD cùng đoàn công tác và các thầy cô trong bộ môn Lý luận chính trị tham dự giờ giảng.

Kết quả dự giờ cho thấy việc dạy và học các môn Lý luận chính trị được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả theo đúng chương trình đào tạo, giúp hình thành căn bản định hướng chính trị, tư tưởng cho sinh viên các khóa.

Giờ giảng các môn Lý luận chính trị luôn được các giảng viên chuẩn bị chu đáo, công phu. Các giảng viên cũng thường xuyên cập nhật thông tin, bám sát thực tiễn. Việc giảng dạy các môn Lý luận chính trị luôn được lồng ghép với các nội dung học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh và việc tuyên truyền các chính sách của Đảng, Nhà nước, theo sát các sự kiện nổi bật của tình hình thực tiễn, gắn với lịch sử địa phương. Việc thực hiện lồng ghép các nội dung mới gắn với thực tiễn đã đem lại hiệu quả tích cực, giúp người học có khả năng vận dụng linh hoạt vào thực tiễn cuộc sống.

Đặc biệt, nhận thức rõ vai trò, vị trí trong công tác giáo dục Lý luận Chính trị, Bộ môn đã không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy các môn Lý luận Chính trị trong Nhà trường dưới nhiều hình thức. Đồng thời, các giảng viên trong Bộ môn đã chủ động trang bị thêm các thiết bị hỗ trợ công tác dạy học nhằm nâng cao chất lượng bài giảng như micro cá nhân, loa máy tính..., hoặc tự trang bị thêm các đồ dùng khác cần cho các hoạt động trong giờ giảng. Việc ứng dụng các phương tiện hiện đại, đa dạng hóa các phương pháp phù hợp với từng nội dung bài học, đối tượng người học đã giúp phát huy tính chủ động, tích cực, khơi dậy tính sáng tạo của người học.

Tham gia trực tiếp vào các buổi học của cô trò trong các giờ giảng Lý luận chính trị, Đoàn công tác có thể cảm nhận được các giảng viên của bộ môn đều nhận thức rõ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng cho sinh viên; chủ động trong việc thử nghiệm những hình thức, phương pháp giảng dạy mới, nhiệt tình tương tác với sinh viên để tạo ra những buổi học sôi nổi, hiệu quả, góp phần xóa tan định kiến về những giờ giảng lý luận chính trị trừu tượng, buồn tẻ, xa rời thực tế. Tập thể giảng viên Bộ môn Lý luận chính trị luôn nêu cao tinh thần đổi mới phương pháp giảng dạy, đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa đội ngũ cũng như đòi hỏi của thực tiễn giảng dạy các môn lý luận chính trị trong bối cảnh mới.

                                                                                                 Viết bài: Lê Thị Thu Huyền

 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN