Danh sách các hội nghị, hội thảo, tập huấn

 15/05/2020  8716
DANH MỤC CÁC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO, TẬP HUẤN
               
STT Tên hội thảo Ngày tổ chức Địa điểm tổ chức Nội dung Số người tham dự Kinh phí Đơn vị tổ chức
1 Hội thảo: "Hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Hàn Quốc: Phân tích và triển vọng (Korea-Vietnam Economic Cooperation: Analysis and Prospect)" 1/6/2005 Trường ĐH Kinh tế & QTKD - Thảo luận các vấn đề lý thuyết kinh tế của hai nước Việt Nam - Hàn Quốc.
- Phân tích tình hình kinh tế & triển vọng của hai nước
    - Trường ĐH Kinh tế & QTKD
- Đại học Sogang - Hàn Quốc
2 Hội thảo: "Phát triển bền vững Nông thôn Miền núi phía Bắc Việt Nam (Sustainable Development in Vietnam’s Northern mountainous Area)" 1/12/2005 Trường ĐH Kinh tế & QTKD - Thảo luận về các vấn đề phát triển kinh tế bền vững ở các vùng nông thôn miền núi phía Bắc, Việt Nam
- Trao đổi kinh nghiệm quốc tế & giải pháp phát triển kinh tế đối với Việt Nam
    - Trường ĐH Kinh tế & QTKD
- Đại học Sogang - Hàn Quốc
3 Hội thảo: "Bối cảnh cho phát triển kinh tế các nước tiểu vùng Sông Mê Kông (The economic circumstances for development of the Greater Mekong Sub-region countries)" 1/8/2006 Trường ĐH Kinh tế & QTKD - Thảo luận các vấn đề liên quan đến điều kiện phát triển kinh tế bền vững cho các tiểu vùng sông Mê Kông.
- Trao đổi các kinh nghiệm phát triển kinh tế ở các nước thuộc khu vực.
    - Trường ĐH Kinh tế & QTKD;
- ĐH Deagu-Hàn Quốc
4 Hội thảo: "Phát triển nông thôn, đô thị hóa và tác động của chúng đến môi trường (Rural and Urbanization Development and Impacts to Environment)" 1/8/2006 Trường ĐH Kinh tế & QTKD - Xoay quanh các vấn đề liên quan đến phát triển nông thôn, quá trình Đô thị hóa và ảnh hướng của chúng đến môi trường. - Các diễn giả thảo luận kinh nghiệm và đưa ra giải pháp cho các vấn đề trên.     - Trường ĐH Kinh tế & QTKD;
-  Đại học Hohenhiem, Đức
5 Hội thảo: "Phát triển kinh tế các nước châu Á (Asian Economic Development)" 1/1/2007 Trường ĐH Kinh tế & QTKD - Chia sẻ kinh nghiệm về thực hiện các mô hình tăng trưởng kinh tế của các nước trong khu vực Châu Á để đúc rút thành các khuyến nghị, định hướng, nguyên tắc chung nhằm giúp các nước xây dựng mô hình tăng trưởng mới;
- Trao đổi khả năng hợp tác giữa các nước FEALAC trong các lĩnh vực trên.
    - Trường ĐH Kinh tế & QTKD;
- Đại học Deagu, Hàn Quốc
6 Hội thảo: "Quản lý nguồn lực tự nhiên và cảnh quan khu vực miền núi Việt Nam (Natural Resource and Landscape Management in Northern Area of Vietnam)" 1/2/2008 Trường ĐH Kinh tế & QTKD - Trao đổi các vấn đề liên quan đến nguồn lực tự nhiên và cảnh quan ở vùng núi phía Bắc, Việt Nam
- Đưa ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong quản lý nguồn lực tự nhiên cũng như cảnh quan ở vùng núi.
    - Trường ĐH Kinh tế & QTKD;
- Đại học Hohenhiem, Đức;
- Cơ quan DAAD, Đức
7 Hội thảo: "Hợp tác Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc (Korea - Vietnam Economic Cooperation)" 1/6/2008 Trường ĐH Kinh tế & QTKD Hội thảo xoay quanh các chủ đề liên quan đến hợp tác kinh tế giữa hai quốc gia Việt Nam - Hàn Quốc và kinh nghiệm và bài học thực tiễn cho sự phát triển chung.     - Trường ĐH Kinh tế & QTKD;
- Đại học Sogang, Hàn Quốc
8 Hội thảo: "Các vấn đề cấp thiết trong tăng trưởng kinh tế bền vững ở Việt Nam: Kinh nghiệm quốc tế & giải pháp (Emerging issues in the sustainable economic growth of Vietnam: International Experiences and solutions)" 23/8/2008 Trung tâm Học liệu, Đại học Thái Nguyên - Tăng trưởng kinh tế & lạm phát: Kinh nghiệm từ các nước Châu Á và giải pháp đối với Việt Nam;
 - Tác động của việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với thương mại quốc tế, đầu tư và tăng trưởng kinh tế
     
9 Hội thảo: "Hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục Việt Nam - Hàn Quốc: Triển vọng và giải pháp (Korea - Vietnam’s Economics, Cultural and Educational Cooperation: Prospect and Solutions" 12-13/ 8/2009 Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên Hội thảo xoay quanh các chủ đề lớn liên quan đến hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục giữa hai quốc gia Việt Nam - Hàn Quốc, tiểu biểu như: quan hệ kinh tế, thương mại Việt - Hàn, nguồn vốn FDI từ Hàn Quốc vào Việt Nam, tương quan so sánh trong văn hóa doanh nghiệp hai nước, những kinh nghiệm trong hợp tác liên kết đào tạo giữa các trường đại học của Việt Nam và Hàn Quốc      
10 Hội thảo:"Chính sách môi trường, phát triển bền vững và bài học kinh nghiệm từ Hàn Quốc (Korea Environmental and Sustainable Development Policies and Experience)" 20/ 5/2010 Trường ĐH Kinh tế & QTKD Tọa đàm tập trung vào vấnđề về Môi trường, một trong những vấn đề nóng bỏng của toàn cầu hiện nay. Các giáo sư đến từ Hàn Quốc và TUEBA đã trao đổi kiến thức chuyên môn cũng như kinh nghiệm thực tế để giải quyết hậu quả môi trường và phát triển kinh tế.      
11 Hội thảo:"Hợp tác kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc: Thực tiễn và Lý thuyết Kinh tế" 16/1/2013 Trường ĐH Kinh tế & QTKD Thảo luận các vấn đề liên quan tới các lý thuyết kinh tế cũng như kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình hợp tác thương mại và đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc 165 5,795 - Trường ĐH Kinh tế & QTKD;
- ĐH Deagu (Hàn Quốc
12 Hội thảo: "Gia nhập Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương hay không? Viễn cảnh của Hàn Quốc về khối mậu dịch Châu Á Thái Bình Dương" 25/10/2013 Trường ĐH Kinh tế & QTKD Thảo luận các vấn đề liên quan đến chiến lược đối với TPP của Hàn Quốc: Thực trạng và triển vọng 60 878 - Trường ĐH Kinh tế & QTKD;
- Đh Sogang (Hàn Quốc]
13 Hội thảo: "Hợp tác kinh tế Hàn Quốc – ASEAN" 23/12/2013 Trung tâm học liệu - ĐHTN Thảo luận các vấn đề liên quan đến lý thuyết kinh tế cũng như kinh nghiệm thực tiễn về hợp tác kinh tế ASEAN - Hàn Quốc 185 1,726 - Trường ĐH Kinh tế & QTKD;
- ĐH Sogang-Hàn Quốc
14 Hội thảo: "Hội nhập kinh tế khu vực: Lý thuyết và thực tiễn" 2/12/2014 Trường ĐH Kinh tế & QTKD Trao đổi và chia sẻ những kinh nghiệm trong nước và khu vực về phát triển các lý thuyết hội nhập kinh tế quốc tế cũng như ứng dụng các lý thuyết này vào việc thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và các nước trong khu vực 100 1,935 - Trường ĐH Kinh tế & QTKD;
- ĐH quốc gia Kyungpook; 
15 Hội thảo: "Hợp tác nghiên cứu hướng tới hội nhập ASEAN" 18/6/2014 Trường ĐH Kinh tế & QTKD Thảo luận các vấn đề liên quan đến các phương pháp nghiên cứu khoa học, kinh nghiệm và định hướng nghiên cứu cũng như trao đổi các vấn đề về kinh tế Phi-líp-pin, Việt Nam trong bối cảnh hội nhập ASEAN 94 2,429 - Trường ĐH Kinh tế & QTKD;
- ĐH Central Philippine
16 Hội thảo: "Tăng trưởng kinh tế trong khu vực Đông Á" 9/5/2014 Học viện quản lý Nanyang, Singapore Thảo luận các vấn đề liên quan đến lý thuyết kinh tế cũng như kinh nghiệm thực tiễn về hợp tác kinh tế & tăng trưởng kinh tế của các nước trong khu vực Đông Á 50 22,381 - Trường ĐH Kinh tế & QTKD;
 - Học viện quản lý Nanyang, Singapore
17 Hội thảo: "Hợp tác Kinh tế & Giáo dục tại Châu Á" - Economics and educational cooperation in Asia 9/1/2015 Trường ĐH Kinh tế & QTKD Tọa đàm tập trung thảo luận các vấn đề liên quan đến hợp tác kinh tế & giáo dục giữa Trung Quốc với Việt Nam cũng như giữa các nước châu Á 63   Trường ĐH Kinh tế & QTKD
18 Hội thảo: "Hợp tác Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc sau Hiệp định Thương mại tự do [Economic Cooperation between Vietnam and Korea in the Post-FTA Era].( Đồng tổ chức với Hiệp hội Hàn Quốc Nghiên cứu Thương mại & Công nghiệp - Hàn Quốc)" 2/3/2015 Khách sạn Lotte Hà Nội Thảo luận các nội dung về Hợp tác công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc sau Hiệp định Thương mại tự do, Hợp tác nông nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc sau Hiệp định Thương mại tự do và Hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc về phát triển cơ sở hạ tầng 100   - Trường ĐH KT&QTKD;
- NRCS, KIET, HRIHS, KREI.
19 Hội thảo: "Định hình lại quan hệ hợp tác quốc tế Việt Nam - Hàn Quốc thông qua hiệp định thương mại tự do: Tầm nhìn, thách thức và chiến lược [Reshaping Korea - Vietnam Economic Relations through FTA: Visions, Challenges and Strategies International Conference]" 17/8/2015 Trung tâm học liệu - Đại học Thái Nguyên Đánh giá hiệp định thương mại tự do Hàn Quốc - Việt Nam và triển vọng trong tương lai; Các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam và Chiến lược “Đôi bên cùng có lợi”; Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc: Những thách thức và cơ hội mới 187   - Trường ĐH KT&QTKD;
- Các viện, trường ĐH Hàn Quốc
20 Hội thảo: "Kết quả các nghiên cứu về chính sách dân tộc ở khu vực miền núi phía Bắc từ năm 1986 đến nay, những khoảng trống, lỗ hổng cần nghiên cứu trong thời gian tới" 27/6/2017 Địa điểm Phòng họp A   60   Trường ĐH Kinh tế & QTKD
21 Hội nghị Tập huấn sở hữu trí tuệ năm 2017 23/10/2017 Địa điểm Phòng họp A   87   Trường ĐH Kinh tế & QTKD
22 Hội nghị Hợp tác giáo dục cho các cộng đồng thích ứng 1/10/2017 Trường ĐH KT&QTKD   34   Trường ĐH Kinh tế & QTKD
23 Hội thảo: "Năng lực liên văn hóa" (Intercultural competence) 20/10/2017 Trường ĐH KT&QTKD   61   Trường ĐH Kinh tế & QTKD
24 Tọa đàm: “Gắn kết doanh nghiệp và văn hóa Hàn Quốc – Cơ hội học tập và việc làm cho sinh viên” 23/11/2017 Trường ĐH KT&QTKD   312   Trường ĐH Kinh tế & QTKD
25 Tọa đà: "Kinh nghiệm xin tài trợ nghiên cứu khoa học và xuất bản, đăng bài quốc tế" 23/11/2017 Trường ĐH KT&QTKD   30   Trường ĐH Kinh tế & QTKD
26 Hội nghị: "Hợp tác giáo dục cho các cộng đồng thích ứng" 1/10/2017 Trường ĐH KT&QTKD   34   Trường ĐH Kinh tế & QTKD
30 Hội thảo: " Phương pháp nghiên cứu: Bình duyệt và đánh giá thương mại" -  Research methodology: peer review; commercial appraisal  14/3/2018 Đại học Thái Nguyên Tập huấn về phương pháp nghiên cứu, cách thức phản biện đồng nghiệp và đánh giá khả năng thương mại hóa của sản phẩm nghiên cứu 206   Trường ĐH Kinh tế & QTKD
31 Hội thảo: "Các con đường học tập thay thế: học tập dựa trên công việc, cải cách xã hội -Alternative KT pathways: Work based learning; social innovation " 15/3/2018 Đại học Thái Nguyên Chia sẻ cách đàm phán và phát triển các danh mục trao đổi kiến thức và đào tạo, tìm hiểu các cơ hội và hạn chế của đào tạo dựa trên công việc

Giới thiệu các khái niệm về đổi mới xã hội và tìm hiểu cách áp dụng nó vào môi trường đại học

Tìm hiểu về vai trò của các trường đại học trong hệ sinh thái đổi mới xã hội và tầm quan trọng của việc đánh giá, đánh giá tác động và nhân rộng.
206   Trường ĐH Kinh tế & QTKD
32 Hội thảo: "Sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ của cấc trường Đại học" - Intellectual Property and Technology Transfer of University-based Research 16/3/2018 Đại học Thái Nguyên Hội thảo quốc tế ENHANCE lần thứ 3 được tiến hành để thúc đẩy một cuộc đối thoại giữa những người tham gia về thủ tục sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ hiệu quả từ các nghiên cứu của trường đại học cho xã hội. 206   Trường ĐH Kinh tế & QTKD
33 Hội nghị “Trao đổi và chia sẻ về xây dựng khung chương trình đào tạo của
các trường Đại học"
20/3/2018 Đại học Kinh tế & QTKD Trao đổi và thảo luận về cách xây dựng khung chương trình đào tạo phù hợp với điều kiện thực tế của TUEBA
trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm từ các trường Đại học Úc và xu thế đổi mới chương trình đào tạo của các
trường Đại học tiên tiến trên thế giới
32   - Trường ĐH Kinh tế và QTKD;
 - Trường Đại học Công nghệ Queensland (Úc)
34 Hội thảo “Chia sẻ thông tin và cơ hội học bổng DAAD” 16/4/2018 Đại học Kinh tế & QTKD Chia sẻ các thông tin học bổng của Cơ quan trao đổi hàn lâm Đức và
hướng dẫn cách tiếp cận thông tin, chuẩn bị hồ sơ ứng tuyển cho các học bổng của DAAD.
36   - Trường ĐH Kinh tế và QTKD;
- Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức - DAAD
35 Hội thảo: "Phương pháp nghiên cứu trong kinh tế môi trường và kinh tế hành vi"  5/7/2018 Trường ĐH Kinh tế và QTKD Chuyên gia nghiên cứu của Đại học Kyushu đã giới thiệu về các cách tiếp cận và phương pháp mới trong nghiên cứu Kinh tế môi trường và Kinh tế hành vi. Các thành viên tham gia hội thảo tập huấn đã có nhiều thảo luận và tương tác với chuyên gia để lĩnh hội các phương pháp nghiên cứu hiệu quả và triển khai vào các nghiên cứu tại Trường trong thời gian tới. 36   - Trường ĐH Kinh tế và QTKD;
- Phối hợp với Trường Đại học Kyushu, Nhật Bản
36 Hội thảo “Đổi mới phương pháp giảng dạy hướng tới thành công của người học”  28-29/05/2018 Trường ĐH Kinh tế và QTKD Trình bày và trao đổi về các phương pháp giảng dạy tiên tiến, hiệu quả đang được áp dụng trên thế giới; tìm hiểu các khó khăn, thách thức và các vấn đề thực tiễn của hoạt động đổi mới phương pháp đào tạo tại từng đơn vị của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh; đề xuất các hướng khắc phục khó khăn, đối diện với các thách thức để tiến hành đổi mới phương pháp giảng dạy ở từng Khoa và Bộ môn hướng tới thành công của người học trên cơ sở xây dựng những năng lực cốt lõi cho người học trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0. 46    -Trường ĐH Kinh tế và QTKD;
- Trường Đại học Công nghệ Queensland
37 Hội thảo tập huấn “Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm trong lĩnh vực kinh tế - xã hội”  10/12/2018 Trường ĐH Kinh tế và QTKD Trình bày các vấn đề và chia sẻ kinh nghiệm trong việc áp dụng phương pháp nghiên cứu thực nghiệm trong lĩnh vực kinh tế - xã hội. Chia sẻ của GS. Li Shiue Gau đến từ Đại học Châu Á, Đài Loan với các cán bộ, giảng viên, học viên của Trường ĐH KT & QTKD. 41    -Trường ĐH Kinh tế và QTKD;
-  Đại học Châu Á, Đài Loan.
38 Hội thảo "Thực tiễn giảng dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh, khó khăn, thách thức, nhu cầu nâng cao kiến thức và kỹ năng tiếng Anh của giảng viên" 20/11/2018 Trường ĐH Kinh tế và QTKD TS. Dawn Bikowski, Giảng viên Đại học Ohio và là Chuyên gia Anh ngữ Cao cấp của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, tới tham dự và tổ chức hội thảo để khảo sát nhu cầu bồi dưỡng, tập huấn của giảng viên chuyên ngành đang hoặc có kế hoạch dạy chuyên ngành bằng Tiếng Anh.
Chia sẻ của người tham gia về Thực tiễn giảng dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh, khó khăn, thách thức, nhu cầu nâng cao kiến thức và kỹ năng tiếng Anh của giảng viên.
36   - Trường ĐH Kinh tế và QTKD;
- Phối hợp với Văn phòng Tiếng Anh Khu vực, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội
39 Hội thảo: "Thương mại hóa các sản phẩm nghiên cứu khoa học
- Kinh nghiệm từ ĐH Công nghệ Queensland, Úc"
17/01/2019 Trường ĐH Kinh tế và QTKD Trao đổi, hướng dẫn và giải quyết tình huống trong việc thiết kế và xây dựng nội dung cho sơ yếu lý lịch cá nhân ấn tượng 300   - Trường ĐH Kinh tế và QTKD;
- Đại học Công nghệ Queensland
40 Hội thảo "Cách mạng công nghiệp 4.0: cơ hội và thách thức đối với sự phát triển bền vững các HTX ở khu vực trung du và miền núi phía Bắc" 14/03/2019. Đại học Kinh tế & QTKD   70   - Trường ĐH Kinh tế và QTKD;
- Tổ chức phát triển HTX quốc tế Canada (SOCODEVI)
41 Chương trình hợp tác nghiên cứu chung "Tiềm năng tự nhiên và phát triển kinh tế
theo hướng đô thị hóa tại hành lang kinh tế Côn Minh - Hà Khẩu" 
13/05/2019. Đại học Kinh tế & QTKD   0   - Trường ĐH Kinh tế và QTKD;
- Học viện Hồng Hà (Trung Quốc)
42 Hội thảo “The Challenges in MSMEs,
Economy, Governance and Leadership: Philippines and
Vietnam Experiences (phối hợp với ĐH Central Philippines)
6/12/2019 Đại học Kinh tế & QTKD   50   - Trường ĐH Kinh tế và QTKD;
- ĐH Central Philippines
43 Tập huấn “Thúc đẩy lập trình rô bốt trong phương pháp giảng dạy tích hợp – STEM” 13/10/2019. Đại học Kinh tế & QTKD Phổ biến kiến thức về phần mềm và ngôn ngữ lập trình rô bốt thông qua phương pháp giảng dạy tích hợp STEM. 72   - Đại học Kinh tế & QTKD;
-Tổ chức Thúc đẩy, hợp tác giáo dục quốc tế của Đài Loan
44 Hội thảo quốc tế :“Phát triển bền vững và vai trò của các trường Đại học
trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0
10/3/2019 Đại học Kinh tế & QTKD Trao đổi kết quả nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm, thiết lập mối liên kết và tăng cường hợp tác nghiên cứu liên ngành,
đa ngành giữa các nhà nghiên cứu, lãnh đạo các cơ sở giáo dục và đào tạo, các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia,
hiệp hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội để xác định các thách thức, cơ hội và giải pháp cho phát triển bền vững trong thời
đại cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Đánh giá và đề xuất các giải pháp thúc đẩy vai trò của các trường đại học trong
việc ứng phó với các thách thức và thực hiện các giải pháp phát triển bền vững trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
159   - Đại học kinh tế & QTKD
45 Hội thảo: "Thực tiễn, mô hình và chính sách tốt hướng tới mục tiêu phát triển bền vững ở vùng dân cư khó khăn" 10/3/2019 Đại học Kinh tế & QTKD Đề cập và thảo luận các vấn đề về thực tiễn, chính sách và mô hình kinh tế có ý nghĩa quan trọng, hướng đến các mục tiêu phát triển bền vững: xóa đói giảm nghèo, phát triển du lịch bền vững... 159   - Đại học kinh tế & QTKD
46 Tập huấn " Phát triển chuẩn đầu ra và khung chương trình đào tạo" 02-05/12/2019 Đại học Kinh tế & QTKD Cung cấp kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn về phát triển chuẩn đầu ra và khung chương trình đào tạo. 301   - Đại học kinh tế & QTKD
- Quỹ Hỗ trợ Cựu sinh viên Úc
47 Tập huấn:“Cơ hội và thách thức khi công bố bài báo quốc tế
đối với các học giả khu vực Nam bán cầu và tìm kiếm những ý kiến đóng
góp từ Việt Nam”.
12/9/2019 Đại học Kinh tế & QTKD Trình bày những kinh nghiệm sâu sắc về công bố bài báo quốc tế và các xu hướng nghiên cứu hiện tại nhằm tăng cường sự đa dạng
của các nghiên cứu khoa học.
43   - Đại học Kinh tế & QTKD;
- ĐH Deakin (Úc)
48 Chương trình "Định hướng nghề nghiệp tương lai cho sinh viên TUEBA trong thời đại công nghệ số - Cơ hội và thách thức" 13/01/2020 Đại học Kinh tế & QTKD Chia sẻ kinh nghiệm, định hướng các kiến thức và kỹ năng làm việc cần thiết cho sinh viên Nhà trường trong lĩnh vực kế toán – kiểm toán, tài chính ngân hàng, quản trị kinh doanh.
+ Trao đổi và thảo luận về những cơ hội và thách thức đặt ra đối với nguồn nhân lực ngành kế toán – kiểm toán, tài chính ngân hàng, quản trị kinh doanh trong thời đại công nghệ số;
+ Giới thiệu về các đơn vị tham gia chương trình và các cơ hội việc làm cho sinh viên Nhà trường sau khi tốt nghiệp.
230   Đại học Kinh tế & QTKD
49 Tập huấn "Phương pháp giảng dạy và đánh giá kết quả học tập trong đào tạo POHE" 05, 06 /06/2020 Đại học Kinh tế & QTKD Phổ biến cách tiếp cận dạy học trong chương trình đào tạo POHE, phong cách học tập của sinh viên POHE, thiết kế các hoạt động dạy và học hướng tới mục tiêu giáo dục, các phương pháp dạy học và đánh giá kết quả học tập của sinh viên 80   - Đại học Kinh tế & QTKD;
- Au4skill tài trợ
50 Hội thảo: "Đổi mới chương trình đào tạo, thúc đẩy khả năng tìm kiếm việc làm của sinh viên” 24/08/2020 Đại học Kinh tế & QTKD Đối mới chương trình đào tạo, thúc đẩy khả năng tìm kiếm việc làm cho sinh viên TUEBA 70   - Đại học Kinh tế & QTKD;
- Au4skill tài trợ
51 Khóa tập huấn online" Công cụ trực tuyến nhằm đạt được đầu ra chất lượng" 06/2020 - 11/2020 Trực tuyến Khóa học nhằm trang bị cho đội ngũ giảng veien những kiến thức và công cụ ứng dụng vào giảng dạy trực tuyến 40   - Đại học Kinh tế & QTKD;
- Au4skill tài trợ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN