Thông tin nghiệm thu cấp đại học đề tài KH&CN cấp Đại học năm 2021 của CNĐT Th.S La Quí Dương

 14/07/2023  782

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP ĐẠI HỌC ĐỀ TÀI KH&CN

CẤP ĐẠI HỌC NĂM 2021

 

1. Tên đề tài: Nghiên cứu mô hình liên kết vùng trong phát triển nông nghiệp hàng hóa khu vực trung du miền núi phía bắc nước ta

2. Mã số: ĐH2021-TN08-08

3. Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Kinh tế & QTKD, Đại học Thái Nguyên.

4. Chủ nhiệm đề tài: Th.S La Quí Dương

5. Quyết định thành lập Hội đồng: Số 2864/QĐ-ĐHKT&QTKD-KHCN ngày 27 tháng 6 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế & QTKD.

6. Thời gian nghiệm thu: 10h00, thứ 2, ngày 24 tháng 7 năm 2023.

7. Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp B – Trường Đại học Kinh tế & QTKD

Trân trọng kính mời các giảng viên, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên và người quan tâm đến dự.

FILE CHI TIẾT ĐÍNH KÈM


BÀI VIẾT LIÊN QUAN