Thông tin nghiệm thu cấp Đại học đề tài KH&CN cấp Đại học năm 2017 – CNĐT TS. Phạm Công Toàn

 12/02/2020  368

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP ĐẠI HỌC

ĐỀ TÀI KH&CN CẤP ĐẠI HỌC NĂM 2017

1. Tên đề tài: Vai trò của phụ nữ dân tộc Tày trong phát triển kinh tế hộ gia đình theo hướng bền vững ở vùng núi Việt Bắc Việt Nam.

2. Mã số: ĐH2017-TN08- 14

3. Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Kinh tế & QTKD, Đại học Thái Nguyên

4. Chủ nhiệm đề tài: TS. Phạm Công Toàn

5. Quyết định thành lập Hội đồng: Số 110/QĐ-ĐHTN, ngày 16 tháng 01 năm 2020 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên

6. Thời gian nghiệm thu: 8h30, Thứ 3, ngày 18 tháng 02 năm 2020

7. Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp B – Trường ĐH Kinh tế & QTKD.

Trân trọng kính mời các giảng viên, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Nhấn để xem chi tiết


BÀI VIẾT LIÊN QUAN