Thông tin nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Đại học năm 2020 của CNĐT TS. Nguyễn Thu Thủy

 29/10/2021  945

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ TÀI KH&CN

CẤP ĐẠI HỌC NĂM 2020

 

1. Tên đề tài: Phát triển dịch vụ du lịch cộng đồng tại tỉnh Hà Giang

2. Mã số: ĐH2020-TN08-01

3. Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Kinh tế & QTKD, Đại học Thái Nguyên

4. Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thu Thủy

5. Quyết định thành lập Hội đồng: Số 1025/QĐ-ĐHKT&QTKD-KHCN ngày 27 tháng 10 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế & QTKD

6. Thời gian nghiệm thu: 14h30, thứ năm, ngày 04 tháng 11 năm 2021

7. Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp B – Trường ĐH Kinh tế & QTKD

Trân trọng kính mời các giảng viên, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Nhấn vào để xem chi tiết


BÀI VIẾT LIÊN QUAN