Nghiệm thu cấp cơ sở dự án KH&CN cấp Tỉnh “Xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu thông tin thông minh tỉnh Hà Giang”, CNĐT: PGS.TS. Đỗ Anh Tài

 18/03/2022  513

Nghiệm thu cấp cơ sở dự án KH&CN cấp Tỉnh Xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu thông tin thông minh tỉnh Hà Giang”, Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Đỗ Anh Tài.

Thực hiện Quyết định số 235/QĐ-ĐHKT&QTKD-KHCN ngày 10 tháng 3 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế & QTKD về việc thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở dự án khoa học công nghệ cấp Tỉnh, ngày 17 tháng 3 năm 2022 tại Trường Đại học Kinh tế & QTKD, Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở dự án KH&CN cấp Tỉnh: Xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu thông tin thông minh tỉnh Hà Giang -  Chủ nhiệm: PGS.TS. Đỗ Anh Tài đã tiến hành họp đánh giá kết quả thực hiện đề tài.

Tham gia cuộc họp có PGS.TS. Trần Quang Huy – Trường Đại học Kinh tế & QTKD – Chủ tịch Hội đồng, TS. Lê Xuân Tâm – Sở KH&CN tỉnh Bắc Ninh,  ThS. Tạ Ngọc Minh – Sở KH&CN tỉnh Thái Nguyên, TS. Bùi Nữ Hoàng Anh, TS. Nguyễn Việt Dũng, ThS. Tạ Việt Anh, ThS. Đặng Quỳnh Trinh  – Trường ĐH Kinh tế & QTKD.

Sau một thời gian làm việc nghiêm túc và công tâm, các thành viên trong Hội đồng, thành viên Phản biện và các Ủy viên đã đưa ra những ý kiến nhận xét, đánh giá phản biện và thống nhất với những nội dung như: Báo cáo dự án có cơ cấu hợp lý, đã bám sát kế hoạch, tuân thủ các quy trình, quy định trong công tác nghiên cứu khoa học. Dự án đáp ứng được đầy đủ mục tiêu của nhiệm vụ theo thuyết minh phê duyệt, có giá trị khoa học và ứng dụng tốt cho tỉnh Hà Giang

Với những kết quả đã đạt được, Hội đồng khoa học nhất trí nghiệm thu cấp cơ sở kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Tỉnh, đánh giá đề tài xếp loại Đạt.

Hình ảnh Hội đồng và nhóm nghiên cứu.

PHÒNG KHCN&HTQT


BÀI VIẾT LIÊN QUAN