Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Tỉnh “Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Nam Định trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”, CNĐT: TS. Dương Thị Tình

 08/09/2022  443

Thực hiện Quyết định số 1042/QĐ-ĐHKT&QTKD-KHCN ngày 24 tháng 8 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế & QTKD về việc thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học công nghệ cấp Tỉnh, ngày 08 tháng 9 năm 2022 tại Trường Đại học Kinh tế & QTKD, Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Tỉnh: Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Nam Định trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 -  Chủ nhiệm: TS. Dương Thị Tình đã tiến hành họp đánh giá kết quả thực hiện đề tài.

Tham gia cuộc họp về phía Nhà trường có PGS.TS. Trần Quang Huy – Trường Đại học Kinh tế & QTKD – Chủ tịch Hội đồng, Trần Nhuận Kiên – Trung tâm Số - ĐHTN,  TS. Nguyễn Bích Hồng, TS. Phạm Văn Hạnh, TS. Tạ Thị Thanh Huyền, PGS.TS. Đỗ Thị Thuý Phương, TS. Ngô Thị Mỹ – Trường ĐH Kinh tế & QTKD.

Về phía Sở KH&CN tỉnh Nam Định có các đồng chí Trần Huy Quang – Phó Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Nam Định, đồng chí Vũ Quốc Đạt – Trưởng phòng Quản lý Khoa học, đồng chí Trần Giai Nhân – Phó trưởng phòng Quản lý Khoa học, đồng chí Nguyễn Quốc Khánh – Trưởng phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường Công nghệ, đồng chí Phạm Thị Xuân Mỵ - Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, đồng chí Hoàng Mạnh Cường – Giám đốc Trung tâm ứng dụng và dịch vụ KHCN.

Sau một thời gian làm việc nghiêm túc và công tâm, các thành viên trong Hội đồng, thành viên Phản biện và các Ủy viên đã đưa ra những ý kiến nhận xét, đánh giá phản biện và thống nhất với những nội dung như: Đề tài hoàn thành tốt mục tiêu, nội dung đề ra, có khả năng áp dụng thực tiễn cao, có giá trị lý luận và ý nghĩa khoa học, đề tài tuân thủ các quy trình, quy định trong công tác nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên, vẫn còn một số nội dung cần phải bổ sung và chỉnh lý để công trình nghiên cứu khoa học này được hoàn thiện hơn.

Với những kết quả đã đạt được, Hội đồng khoa học nhất trí nghiệm thu cấp cơ sở kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Tỉnh, đánh giá đề tài xếp loại Đạt.

Một số hình ảnh Hội đồng nghiệm thu và Nhóm nghiên cứu đề tài.

PHÒNG KHCN&HTQT


BÀI VIẾT LIÊN QUAN