Kết quả nghiệm thu cấp Đại học đề tài KH&CN cấp ĐH Thái Nguyên “Tác động của vốn đầu tư ngoài nhà nước đến phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thái Nguyên”, CNĐT: TS. Phạm Thị Nga

 28/06/2023  288

Nghiệm thu cấp Đại học đề tài KH&CN cấp Đại học Thái Nguyên “Tác động của vốn đầu tư ngoài nhà nước đến phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thái Nguyên”, mã số: ĐH2021-TN08-04 - Chủ nhiệm đề tài: TS. Phạm Thị Nga.

Thực hiện Quyết định số 2411/QĐ-ĐHTN ngày 06 tháng 6 năm 2023 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Đại học đề tài khoa học công nghệ cấp Đại học, ngày 27 tháng 6 năm 2023 tại Trường Đại học Kinh tế & QTKD, Hội đồng nghiệm thu cấp Đại học đề tài KH&CN cấp Đại học: Tác động của vốn đầu tư ngoài nhà nước đến phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thái Nguyên”, mã số: ĐH2020-TN08-04  -  Chủ nhiệm đề tài: TS. Phạm Thị Nga đã tiến hành họp đánh giá kết quả thực hiện đề tài.

Tham gia cuộc họp có PGS.TS. Đinh Hồng Linh – Chủ tịch Hội đồng, TS. Đặng Văn Thanh – Trường ĐH Hùng Vương, TS. Nguyễn Xuân Quang – Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ Thái Nguyên, TS. Đặng Ngọc Thư – Sở KH&ĐT tỉnh Thái Nguyên, TS. Mai Anh Khoa – Đại học Thái Nguyên, PGS.TS. Trần Đình Tuấn, TS. Nguyễn Việt Dũng.

Sau một thời gian làm việc nghiêm túc và công tâm, các thành viên trong Hội đồng, thành viên Phản biện và các Ủy viên đã đưa ra những ý kiến nhận xét, đánh giá phản biện và thống nhất với những nội dung như: Báo cáo đề tài có cơ cấu hợp lý, đã bám sát kế hoạch, tuân thủ các quy trình, quy định trong công tác nghiên cứu khoa học.

Với những kết quả đã đạt được, Hội đồng khoa học nhất trí nghiệm thu cấp Đại học kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học, đánh giá đề tài xếp loại Đạt.

Hình ảnh Hội đồng và nhóm nghiên cứu.

PHÒNG KHCN&HTQT


BÀI VIẾT LIÊN QUAN