Kết quả nghiệm thu cấp cơ sở dự án KH&CN cấp Tỉnh “Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Thạch An” cho các sản phẩm từ cây Thạch đen của huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng”, Chủ nhiệm dự án: TS. Vũ Quỳnh Nam

 01/07/2021  556

Nghiệm thu cấp cơ sở dự án KH&CN cấp Tỉnh Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Thạch An” cho các sản phẩm từ cây Thạch đen của huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng”, Chủ nhiệm dự án: TS. Vũ Quỳnh Nam.

Thực hiện Quyết định số 562/QĐ-ĐHKT&QTKD-KHCN ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và QTKD – ĐHTN về việc thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở dự án khoa học công nghệ cấp Tỉnh, ngày 01 tháng 7 năm 2021 tại Trường Đại học Kinh tế & QTKD, Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở dự án KH&CN cấp Tỉnh: Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Thạch An” cho các sản phẩm từ cây Thạch đen của huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng” -  Chủ nhiệm: TS. Vũ Quỳnh Nam đã tiến hành họp đánh giá kết quả thực hiện dự án.

Tham gia cuộc họp có PGS.TS. Trần Quang Huy – Trường Đại học Kinh tế & QTKD – Chủ tịch Hội đồng, TS. Bùi Đình Hòa,  TS. Phạm Văn Ngọc – Trường ĐH Nông Lâm, TS. Nguyễn Việt Dũng, TS. Dương Thanh Hà, TS. Phạm Văn Ngọc, TS. Nguyễn Bích Hồng – Trường ĐH Kinh tế & QTKD.

Sau một thời gian làm việc nghiêm túc và công tâm, các thành viên trong Hội đồng, thành viên Phản biện và các Ủy viên đã đưa ra những ý kiến nhận xét, đánh giá phản biện và thống nhất với những nội dung như: Dự án đã bám sát kế hoạch, các sản phẩm đăng ký thuyết minh đạt yêu cầu, tuân thủ các quy trình, quy định trong công tác nghiên cứu khoa học

Với những kết quả đã đạt được, Hội đồng khoa học nhất trí nghiệm thu cấp cơ sở kết quả thực hiện dự án khoa học và công nghệ cấp Tỉnh, đánh giá dự án đạt loại Đạt.

Một vài hình ảnh của Hội đồng, chủ nhiệm dự án và sản phẩm


BÀI VIẾT LIÊN QUAN