Hội thảo Khoa học “Quản lý hoạt động đầu tư ở Việt Nam trong bối cảnh mới”

 03/07/2020  903

Ngày 12/06/2020, Khoa Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh đã tổ chức Hội thảo Khoa học “Quản lý hoạt động đầu tư ở Việt Nam trong bối cảnh mới”. Đến dự Hội thảo, có TS. Nguyễn Bích Hồng - đại diện Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế. Về phía Khoa Kinh tế, có TS. Bùi Nữ Hoàng Anh - Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa, TS. Nguyễn Thị Nhung Phó Trưởng khoa; TS. Nguyễn Tiến Long – Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng khoa; TS. Nguyễn Thị Thúy Vân - Trưởng Bộ môn Kinh tế ngành, TS. Nguyễn Văn Công - Phó trưởng Bộ môn Kinh tế ngành; TS. Nguyễn Thị Thu Hà - Phó trưởng Bộ môn Kinh tế ngành cùng toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên các Khóa của Khoa Kinh tế.

Đại biểu, cán bộ, giảng viên và sinh viên Khoa Kinh tế dự Hội thảo Khoa học

            Tại Hội thảo, TS. Bùi Nữ Hoảng Anh đã thay mặt Ban Chủ nhiệm Khoa Kinh tế phát biểu khai mạc và chia sẻ những thông tin khoa học về chủ đề hội thảo.

TS. Bùi Nữ Hoàng Anh phát biểu tại Hội thảo

            Các bài viết đăng trong kỷ yếu Hội thảo đều có chất lượng tốt với những thông tin khoa học rất có ý nghĩa về lý luận và thực tiễn, thu hút được sự quan tâm, chia sẻ thông tin của các nhà khoa học và sinh viên.

Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Quản lý hoạt động đầu tư ở Việt Nam trong bối cảnh mới”

            Ban Tổ chức đã lựa chọn một số bài tham luận tiêu biểu của các nhóm tác giả là các nhà khoa học hiện đang công tác tại Khoa Kinh tế trình bày tại Hội thảo trong số nhiều bài viết được gửi về. Tham luận thứ nhất của tác giả ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền: “Phân tích môi trường đầu tư tỉnh Thái Nguyên từ góc độ cải cách thủ tục hành chính” đã đánh giá những kết quả đạt được trong thu hút đầu tư tại tỉnh Thái Nguyên và phân tích những thay đổi chính sách từ góc độ cải cách thủ tục hành chính trong giai đoạn 2016-2018. Tham luận thứ hai của tác giả TS. Nguyễn Thị Nhung: “Hoạt động đầu tư vào nông nghiệp Việt Nam trong chiến lược hội nhập kinh tế quốc tế” đã chỉ ra thực trạng đầu tư vào nông nghiệp trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế cũng như những rào cản, khó khăn đối với hoạt động đầu tư trong nông nghiệp giai đoạn này. Tham luận thứ ba của nhóm tác giả ThS. Nguyễn Thị Thùy Dung, TS. Nguyễn Tiến Long và TS. Đồng Văn Tuấn: “Tác động của CPTPP tới FDI và ngoại thương của Việt Nam” đã phân tích một số tác động chủ yếu của CPTPP tới FDI, hoạt động ngoại thương và một số ngành kinh tế của Việt Nam dựa trên mô hình cân bằng tổng thể toàn cầu (GTAP). Tham luận thứ tư của nhóm tác giả ThS. Phạm Lê Vân và ThS. Đinh Thị Vững: “Hoạt động của thị trường chứng khoán Việt nam những năm gần đây” đã cho thấy quá trình phát triển và tình hình hoạt động thị trường chứng khoán Việt Nam những năm qua, từ đó đưa ra một số gợi ý nhằm phát triển thị trường trong thời gian tới.

Nhóm tác giả tham gia viết bài tại Hội thảo cùng BCN Khoa Kinh tế

Hội thảo khoa học “Quản lý hoạt động đầu tư ở Việt Nam trong bối cảnh mới” do  Khoa Kinh tế tổ chức đã diễn ra trong không khí cởi mở, nghiêm túc và hiệu quả. Đây thực sự là diễn đàn khoa học dành cho các nhà khoa học, các giảng viên và người học đang công tác và học tập tại khoa Kinh tế.

Thùy Dung


BÀI VIẾT LIÊN QUAN