Giấy xác nhận sinh viên (để làm thẻ ATM, tạm hoãn nghĩa vụ quân sự, làm sổ ưu đãi giáo dục, nhận các học bổng, kê khai và giảm trừ thuế thu nhập cá nhân v.v…)

 08/06/2016  1336

BÀI VIẾT LIÊN QUAN