Cuộc thi tìm kiếm ý tưởng kinh doanh “GBA Business chanllenge 2021” dành cho các tài năng trẻ

 07/06/2021  1448
 
 

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số:535 /ĐHKT&QTKD-QHQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Thái Nguyên, ngày 07  tháng 06  năm 2021

 

THÔNG BÁO

Về cuộc thi tìm kiếm ý tưởng kinh doanh “GBA Business chanllenge 2021”

 dành cho các tài năng trẻ

 

Căn cứ thông báo của Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD), trường Đại học Kinh tế & QTKD thông báo cuộc thi tìm kiếm ý tưởng kinh doanh ”GBA Business Challenge 2021”dành cho các tài năng trẻ. Cuộc thi được tổ chức bởi Hiệp hội Doanh nghiệp Đức (GBA) phối hợp với Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) và Trường Đại học Việt Đức (VGU). Thông tin chi tiết về cuộc thi như sau:

1. Yêu cầu về ý tưởng kinh doanh:

- Có tính khả thi;

- Chưa từng được áp dụng trên thị trường;

- Có thể được thực hiện trong vòng 1 năm;

- Đơn ứng tuyển và trình bày bằng Tiếng Anh;

- Ứng viên tham gia trên 18 tuổi;

- Dành cho công dân Việt Nam;

2. Giải thưởng: trị giá 240 triệu đồng.

3. Các bước đăng ký:

Bước 1:

Truy cập địa chỉ: https://www.feedbackstr.com/gbabusinesschallenge và khai báo các thông tin sau:

- Thông tin đăng ký: (Họ, tên, số điện thoại, thành phố, địa chỉ email);

- Tên ý tưởng kinh doanh;

- Miêu tả ý tưởng kinh doanh bằng 1 câu;

- Các vấn đề mà ý tưởng/dịch vụ/ sản phẩm của bạn sẽ giải quyết?

- Miêu tả chi tiết ý tưởng kinh doanh (cố gắng miêu tả chi tiết và thuyết phục);

- Động lực kinh doanh của bạn là gì?

- Vấn đề trở ngại lớn nhất để hiện thực hóa ý tưởng của bạn là gì?

- Miêu tả các nguồn lực mà bạn cần để hiện thực hóa ý tưởng kinh doanh;

- Nếu bạn chiến thắng cuộc thi, bạn sẽ sử dụng số tiền thắng giải như thế nào?

- Giới thiệu tất cả các thành viên trong nhóm của bạn. Chú ý đầy đủ thông tin của các thành viên, gồm: tên đầy đủ, ngày sinh, địa chỉ email, vai trò trong nhóm.

- Video giới thiệu ý tưởng và thành viên tham gia tối đa 2 phút.

Bước 2: Ban giám khảo sẽ lựa chọn 20 nhóm đứng đầu, sau đó để đào tạo chuyên môn bởi trường Đại học Việt Đức và lên kế hoạch kinh doanh, trình bày ý tưởng.

Bước 3: Ban giám khảo sẽ lựa chọn 5 nhóm tham gia trình bày ý tưởng tại cuộc họp hang tháng của Hiệp hội doanh nghiệp Đức và lựa chọn ra nhóm chiến thắng.

4. Hạn đăng ký và gửi bài dự thi: ngày 30 tháng 07 năm 2021.

Chi tiết thông tin về cuộc thi liên hệ phòng KH-CN &HTQT (Phòng 514 – Nhà Hiệu bộ), Email: international@tueba.edu.vn. Điện thoại: 02083 647 683; chuyên viên Nguyễn Thị Kim Phượng (0965 098 357).

 

Nơi nhận:     

- BGH (b/c);

- Các đơn vị trong trường (t/h);

- Đăng tải website;

- Lưu VT, CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG KH-CN & HTQT

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

 

Nguyễn Bích Hồng


BÀI VIẾT LIÊN QUAN