Ban liên lạc cựu sinh viên Khoa QTKD
28/04/2018 | 2489 lượt xem

DANH SÁCH BAN LIÊN LẠC CỰU SINH VIÊN KHOA QTKD

1. ThS. DƯƠNG THỊ THÚY HƯƠNG - Giảng viên khoa QTKD- Cựu sinh viên K38 - Trưởng ban

2. TS. NGUYỄN THÀNH VŨ - Phó GĐ TT hợp tác quốc tế về đào tạo và Du học- Cựu sinh viên K34- Ủy viên

3. ThS. ĐỖ THỊ HOÀNG YẾN - Giảng viên khoa QTKD - Cựu sinh viên K2- Ủy viên

4. ThS. CHU THỊ KIM NGÂN - Giảng viên khoa QTKD- Cựu sinh viên K5 - Ủy viên

5. ThS. NGUYỄN THỊ THU HÀ - Giảng viên khoa QTKD - Cựu sinh viên K4 - Ủy viên

6. Trần Đức Cường - Cựu sinh viên K1 QTKDTH - Phó Trưởng ban

7. Đặng Ngọc Huyền Trang - Cựu sinh viên K1 QTDNCN - Ủy viên

8. Hoàng Văn Chiến - Cựu sinh viên K38 - Ủy viên

9. Nguyễn Văn Thìn - Cựu sinh viên K4 - Ủy viên

10. Hoàng Thị Hải Anh - Cựu sinh viên K11 - Ủy viên

11. Nguyễn Tiến Mạnh - Cựu sinh viên K5 - Ủy viên

Video