Chương trình đào tạo Cử nhân Thương mại quốc tế
24/03/2017 | 3182 lượt xem

 Chương trình Cử nhân Thương mại quốc tế 

- Tên chương trình đào tạo:  Thương mại quốc tế

- Trình độ đào tạo:  Cử nhân

 - Thời gian đào tạo: 4 năm.

Mục tiêu của chương trình

Đào tạo cử nhân chuyên ngành Thương mại quốc tế nhằm đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao trong quá trình hiện đại hoá đất nước và hội nhập toàn cầu có khả năng thích ứng với môi trường năng động trong nền kinh tế thị trường, có đủ kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp, có năng lực nghiên cứu hoạch định chính sách, giải quyết các vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực kinh tế và thương mại quốc tế, được trang bị các kiến thức chuyên sâu về thị trường thế giới và khu vực, am hiểu luật pháp thương mại quốc tế, các vấn đề liên quan đến Tổ chức thương mại quốc tế và hội nhập kinh tế toàn cầu, có bản lĩnh vững vàng, có sức khoẻ và phẩm chất đạo đức tốt, có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả, có năng lực nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực thương mại quốc tế trên phạm vi toàn quốc, đặc biệt là khu vực trung du và miền núi phía Bắc.

Vị trí công việc có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp

* Nhóm 1: Chuyên viên tư vấn, phân tích chính sách

Có đủ năng lực làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước ở các cấp trung ương và địa phương; có thể đảm nhận công việc trợ lý phân tích thực trạng, đánh giá tác động của thương mại quốc tế đến tăng trưởng và phát triển kinh tế; trợ lý lập kế hoạch; trợ lý tư vấn giải pháp, chính sách xúc tiến thương mại quốc tế. Triển vọng trong tương lai có thể trở thành chuyên gia phân tích, tư vấn, nhà hoạch định chính sách, nhà quản lý trong lĩnh vực kinh tế nói chung và thương mại quốc tế nói riêng.

* Nhóm 2: Chuyên viên, trợ lý

Có đủ năng lực làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước ở các vị trí có liên quan đến ngoại thương như chuyên viên kinh doanh xuất nhập khẩu, Logistics, phát triển thị trường quốc tế và thương hiệu, thanh toán quốc tế, quan hệ quốc tế; trợ lý Tổng giám đốc hoặc Hội đồng quản trị trong các doanh nghiệp trong nước và quốc tế…Sinh viên tốt nghiệp cũng có thể công tác tại các cơ quan - Vụ - Viện về các vấn đề kinh tế đối ngoại và kinh doanh quốc tế như Bộ Công thương, Vụ hợp tác quốc tế của các Bộ, Ủy ban quốc gia về hợp tác quốc tế, các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng, Sở Thương mại, Sở VHTT và Du lịch…Trong tương lai, có thể trở thành chuyên viên cao cấp hay chuyên gia làm việc cho các tổ chức quốc tế như ILO, UNCTAD, ADB, IMF, World Bank, NGOs,… tại Việt Nam hoặc các nước láng giềng.

* Nhóm 3: Nghiên cứu viên và giảng viên

Có khả năng nghiên cứu và giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đại học, các cơ sở nghiên cứu trong nước. Có thể đảm nhận các nhiệm vụ cụ thể: tham gia nghiên cứu về kinh tế và thương mại; giảng dạy các môn học thuộc chương trình đào tạo Thương mại quốc tế. Trong tương lai có thể trở thành nghiên cứu viên, giảng viên cao cấp.

 

 

Video