Chương trình đào tạo cử nhân Ngành Quản trị marketing
24/03/2017 | 3408 lượt xem

Giới thiệu ngành Quản trị marketing

- Tên chương trình đào tạo:  Quản trị marketing

- Trình độ đào tạo:  Cử nhân

 - Thời gian đào tạo: 4 năm.

Chuyên ngành Quản trị marketing được thành lập ngay từ những ngày đầu thành lập nhà trường và bộ môn marketing.

 Chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ qua 126 tín chỉ, trong đó có 65 tín chỉ kiến thức ngành và chuyên ngành, kể cả thực tập, thực tế. Trong đó có 46 tín chỉ chuyên ngành sâu về marketing như: Hành vi người tiêu dùng, Quản trị marketing, Quản trị giá, Quản trị kênh phân phối, Quản trị thương hiệu, Marketing dịch vụ, Marketing thương mại, Marketing công nghiệp, Marketing quốc tế, Quản trị quảng cáo...

 Tính đến nay, bộ môn đã đào tạo được trên 500 cử nhân marketing cho xã hội. Các kết quả nghiên cứu doanh nghiệp và cựu sinh viên cho thấy, các em có khả năng thích ứng nhanh với công việc, nhiều sinh viên sau 3-5 năm ra trường đã trở thành những quản lý cấp tỉnh, cấp khu vực, cấp vùng của các doanh nghiệp.

Sinh viên chuyên ngành marketing năm cuối của trường đã là đối tượng quan tâm tuyển dụng của nhiều các doanh nghiệp trong và ngoài nước, các tập đoàn xuyên quốc gia như Unilever, Colgate, Jafa (Indonesia)…

Cơ hội việc làm của các em vô cùng rộng mở, có thể chia thành 3 nhóm nghề chính:

Nhóm 1 - Chuyên viên marketing

Vị trí chuyên viên hoặc quản lý đảm nhiệm các hoạt động kinh doanh, tổ chức lực lượng tiêu thụ sản phẩm cho mọi loại hình doanh nghiệp. Cụ thể như: Nhân viên  kinh doanh, nhân viên PR, nhân viên bộ phận quảng cáo, giám sát kênh phân phối, quản lý bán hàng….

Nhóm 2- Chuyên viên tư vấn và hoạch định chính sách marketing

Đảm nhiệm các vị trí tư vấn viên, trợ lý phân tích, lập báo cáo về thị trường và tham gia hoạch định, xây dựng chính sách marketing cho các lãnh đạo trong doanh nghiệp. Triển vọng trong tương lai có thể trở thành các chuyên gia phân tích, tư vấn, lãnh đạo, quản lý cao cấp về bán hàng và marketing.

Nhóm 3- Nghiên cứu viên và giảng viên

Tham gia nghiên cứu các vấn đề có liên quan đến quản trị kinh doanh, giảng dạy các môn học thuộc lĩnh vực maketing. Triển vọng trong tương lai có thể trở thành nghiên cứu viên, giảng viên có trình độ trong lĩnh vực quản trị kinh doanh, chuyên sâu về marketing..

 

Giới thiệu ngành Quản trị truyền thông marketing

- Tên chương trình đào tạo:  Quản trị truyền thông marketing

- Trình độ đào tạo:  Cử nhân

 - Thời gian đào tạo: 4 năm.

Do nhu cầu của các doanh nghiệp về lao động trong lĩnh vực Truyền thông marketing tăng cao nên năm 2016 nhà trường đã đi đến quyết định mở ngành Quản trị truyền thông marketing song song với ngành Quản trị Marketing.

Chuyên ngành được thiết kế đặc biệt, gắn liền với thực tiễn, đào tạo qua 126 tín chỉ, trong đó có 65 tín chỉ kiến thức ngành và chuyên ngành, kể cả thực tập, thực tế. Trong đó có 46 môn chuyên ngành sâu về Truyền thông marketing như: Quản trị truyền thông, Quảng trị quảng cáo, Quan hệ công chúng, Quản trị phát triển sản phẩm mới, Quản trị thương hiệu, Quản trị sự kiện, Marketing địa phương… Sinh viên trong chuyên ngành được thực hành nhiều hơn các chuyên ngành khác trong các doanh nghiệp, các xưởng thực hành và các tình huống kinh doanh.

Chuyên ngành cung cấp các kiến thức để sinh viên ra trường có năng lực phân tích, nghiên cứu, hoạch định chính sách và giải quyết các vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực quảng cáo, truyền thông marketing, xây dựng và phát triển thương hiệu. Có khả năng làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp. Sinh viên ra trường có thể làm chuyên viên hoặc quản lý trong các lĩnh vực:

- Quản trị Thương hiệu.

- Xây dựng và phát triển Thương hiệu.

- Quản trị Quảng cáo.

- Quản trị Truyền thông Marketing.

- Tổ chức và quản lý hoạt động Quan hệ công chúng (PR).

- Tổ chức và quản lý hoạt động Tổ chức sự kiện (Event).

- Xây dựng, hoạch định các chương trình quảng cáo.

- Xây dựng và hoạch định chiến lược thông điệp & phương tiện truyền thông.

- Quản trị doanh nghiệp truyền thông.

- Quản lý marketing và truyền thông trong các tổ chức xã hội, cơ quan Nhà nước...

Video