Lễ kết nạp Đảng viên mới của Chi bộ Khoa Kinh tế
16/11/2017 | 1174 lượt xem
Ngày 09/11/2017, Chi bộ Khoa Kinh tế đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho 08 quần chúng ưu tú là Phạm Thị Hồng, Thăng Thị Hồng Nhung, Nguyễn Thị Thanh Quý, Đoàn Huyền Trang, Phạm Thị Vân Anh, Đặng Hương Quỳnh, Đỗ Thị Thúy Hà, Trần Thị Như Quỳnh. Đây là những quần chúng ưu tú trong đội ngũ giảng viên trẻ và sinh viên, là những người có tinh thần trách nhiệm, luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, và tích cực tham gia các hoạt động Đoàn và Công đoàn.
Đồng chí Bùi Nữ Hoàng Anh – UV Ban Chấp hành Đảng bộ, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường, Bí thư Chi bộ - Trưởng Khoa Kinh tế chủ trì lễ kết nạp. Tới dự lễ kết nạp, về phía Đoàn Thanh niên, có đồng chí Nguyễn Huy Hoàng – Phó Bí thư Đoàn Thanh niên CS HCM Trường, Bí thư Liên Chi đoàn Khoa Kinh tế. Toàn thể Đảng viên trong chi bộ có mặt đông đủ.
Đồng chí Bùi Nữ Hoàng Anh – Bí thư Chi bộ công bố Quyết định kết nạp cho đảng viên mới Phạm Thị Hồng
 
Đồng chí Bùi Nữ Hoàng Anh – Bí thư Chi bộ công bố và trao Quyết định kết nạp Đảng
cho Đảng viên mới Phạm Thị Vân Anh
 
Sau khi công bố và trao Quyết định kết nạp cho các đảng viên mới, đồng chí Bùi Nữ Hoàng Anh – Bí thư Chi bộ đã hướng dẫn các đảng viên mới về những quyền lợi và nghĩa vụ của đảng viên trong thời gian dự bị, giao nhiệm vụ cho các đảng viên mới. Chi bộ giao nhiệm vụ cho các đảng viên chính thức đã theo dõi, giúp đỡ các đồng chí đảng viên mới khi còn là đối tượng cảm tình đảng và quần chúng ưu tú tiếp tục theo dõi, giúp đỡ các đảng viên dự bị trong thời gian thử thách 12 tháng.
Thêm 08 đảng viên mới được kết nạp, đội ngũ đảng viên trong Chi bộ Khoa Kinh tế tính đến thời điểm ngày 09/11/2017 là 57 đảng viên. Đội ngũ đảng viên ở nhiều độ tuổi khác nhau, bao gồm cả giảng viên và sinh viên sẽ là một thuận lợi lớn đối với tập thể Chi bộ Khoa Kinh tế trong triển khai các nhiệm vụ chính trị của Chi bộ trong năm học 2017 - 2018.
Một số hình ảnh của buổi lễ:
Đồng chí Bùi Nữ Hoàng Anh – Bí thư Chi bộ công bố và trao Quyết định kết nạp Đảng
cho Đảng viên mới Thăng Thị Hồng Nhung
 
Đồng chí Bùi Nữ Hoàng Anh – Bí thư Chi bộ công bố và trao Quyết định kết nạp Đảng
cho Đảng viên mới Trần Thị Như Quỳnh
 
Đồng chí Bùi Nữ Hoàng Anh – Bí thư Chi bộ công bố và trao Quyết định kết nạp Đảng
cho Đảng viên mới Đỗ Thị Thúy Hà
 
Đồng chí Bùi Nữ Hoàng Anh – Bí thư Chi bộ công bố và trao Quyết định kết nạp Đảng
cho Đảng viên mới Nguyễn Thị Thanh Quý
 
Đồng chí Bùi Nữ Hoàng Anh – Bí thư Chi bộ công bố và trao Quyết định kết nạp Đảng
cho Đảng viên mới Đặng Hương Quỳnh
 
Đồng chí Bùi Nữ Hoàng Anh – Bí thư Chi bộ công bố và trao Quyết định kết nạp Đảng
cho Đảng viên mới Phạm Thị Hồng
 
Đồng chí Bùi Nữ Hoàng Anh – Bí thư Chi bộ công bố và trao Quyết định kết nạp Đảng
cho Đảng viên mới Đoàn Huyền Trang
 
 
 
Nguyễn Huy Hoàng
 

Video