Đại hội Chi bộ Khoa Kinh tế nhiệm kỳ 2017 - 2020
27/10/2017 | 948 lượt xem
ĐẠI HỘI CHI BỘ KHOA KINH TẾ NHIỆM KỲ 2017 - 2020
 
Chiều ngày 19/10/2017, Chi bộ khoa Kinh tế tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020. Có 47/49 đảng viên của Chi bộ đã đến dự Đại hội. Đồng chí Trần Chí Thiện - Bí thư Đảng ủy Trường thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy đến dự và chỉ đạo Đại hội.
Lễ chào cờ tại Đại hội chi bộ Khoa Kinh tế
 
Sau lễ chào cờ, Đại hội đã bầu ra Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội và Đoàn Thư ký giúp Đoàn Chủ tịch ghi lại diễn biến Đại hội và hoàn thành các văn kiện của Đại hội.
Các đại biểu biểu quyết bầu Đoàn Chủ tịch và Đoàn Thư ký
 
Đại hội đã nghe đồng chí Bùi Nữ Hoàng Anh - Bí thư Chi bộ trình bày Báo cáo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 - 2020; đồng chí Nguyễn Thị Nhung trình bày báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo của Ban chi ủy nhiệm kỳ 2015 - 2017. Đại hội đã thảo luận và nhất trí với nội dung các bản báo cáo trên.
Đồng chí Bùi Nữ Hoàng Anh trình bày báo cáo chính trị
 
Đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, đồng chí Trần Chí Thiện phát biểu ý kiến. Trong phát biểu của mình, đồng chí Trần Chí Thiện đã đánh giá cao nội dung báo cáo chính trị và báo cáo kiểm công tác lãnh đạo của Ban Chi ủy chi bộ Khoa Kinh tế nhiệm kỳ 2015 - 2017, biểu dương những thành công đã đạt được trên tất cả các lĩnh vực công tác của Chi bộ Khoa Kinh tế trong nhiệm kỳ vừa qua, đánh giá cao những nỗ lực và tinh thần đoàn kết của tập thể Ban Chi ủy và các đảng viên trong Chi bộ. Đồng thời, đồng chí Bí thư Đảng ủy cũng chỉ ra một số hạn chế, tồn tại trong một số lĩnh vực công tác của Khoa như: tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ trên tổng số giảng viên của Khoa còn thấp, tuyển sinh bậc đại học chưa đạt chỉ tiêu được giao, số bài báo được công bố trên các tạp chí nước ngoài còn ít, chưa tương xứng với tiền năng của đội ngũ giảng viên trong Khoa. Đồng chí Bí thư đã chỉ đạo Chi bộ xây dựng hệ thống chỉ tiêu cụ thể hơn nữa và cần có lộ trình cụ thể để thực hiện thành công các chương trình công tác đã được xây dựng.
Đồng chí Trần Chí Thiện phát biểu ý kiến và chỉ đạo Đại hội
 
Sau khi đồng chí Nguyễn Thị Lan Anh báo cáo tình hình Đảng viên dự Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Công thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày đề án nhân sự Ban chi ủy nhiệm kỳ 2017 - 2020. Đề án nhân sự này đã được Ban Thường vụ Đảng ủy Trường thông qua. Đại hội đề cử thêm 03 đồng chí vào danh sách nhân sự và Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu lấy ý kiến chọn 01 trong 03 đồng chí trên bổ sung vào danh sách nhân sự theo đúng điều lệ.
Các đại biểu tham gia bầu cử
 
Đại hội đã biểu quyết thành lập Ban kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu thông qua thể lệ bầu cử và tiến hành công việc bầu Ban chi ủy nhiệm kỳ 2017 - 2020 với danh sách nhân sự gồm 07 đồng chí (06 theo đề án và 01 đề cử). Đại hội đã bầu ra 05 đồng chí trong Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2017 - 2020.
Các đại biểu tham gia bầu cử
 
Đại hội tiếp tục tiến hành bầu Bí thư và phó Bí thư Chi bộ
Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2017 - 2020 ra mắt
 
Ban Chi ủy nhiệm kỳ mới đã ra mắt và chia tay đồng chí Nguyễn Văn Công - ủy viên Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2015-2017.
 
Đồng chí Bùi Nữ Hoàng Anh đại diện ban chi ủy nhiệm kỳ mới chia tay đồng chí Nguyễn Văn Công
 
Sau hơn 4 giờ làm việc, Đại hội Chi bộ khoa Kinh tế nhiệm kỳ 2017 - 2020 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 bao gồm 05 đồng chí: Bùi Nữ Hoàng Anh, Nguyễn Thị Lan Anh, Hà Vũ Nam, Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Thị Thúy Vân. Đồng chí Bùi Nữ Hoàng Anh được bầu giữ chức Bí thư Chi bộ; đồng chí Nguyễn Thị Nhung được bầu giữ chức phó Bí thư Chi bộ. Các đồng chí trong Ban Chi ủy nhiệm kỳ mới được bầu là những đồng chí có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức và năng lực, tiêu biểu trong Chi bộ. Ban Chi ủy khóa mới đã thể hiện được tính liên tục, kế thừa và đổi mới. Đại hội giao nhiệm vụ cho Ban Chi ủy mới lãnh đạo toàn Chi bộ thực hiện thắng lợi Nghị quyết do Đại hội đề ra.
 
Các đại biểu tham gia Đại hội chụp ảnh lưu niệm

Video