Liên hệ
12/03/2017 | 2394 lượt xem

Văn phòng khoa:        ĐT : 0280.647752 Email : Khoakinhte@tueba.edu.vn

Các trợ lý:

   1. Triệu Văn Huấn                     Trợ lý KT&ĐBCLGD - 0977306609 - trieuvanhuan88@gmail.com

   2. Phạm Thị Hồng                      Trợ lý Đào tạo - 0948104288  - phamhongtn@gmail.com

   3. Nguyễn Huy Hoàng              Trợ lý HSSV-0912737779 - nguyenhuyhoangdhkt@gmail.com

   4. Nguyễn Thị Thùy Dung        Trợ lý Giáo vụ - 01686683686 - dungktdt0711.tueba@gmail.com

 

Video