THÔNG BÁO V/v Tuyển dụng tiếp viên hàng không của Tổng công ty hàng không Việt Nam
24/02/2017 | 6999 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ VÀ QTKD
Số: 165/TB-ĐHKT&QTKD-TVSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 23 tháng 2 năm 2017

THÔNG BÁO
V/v Tuyển dụng tiếp viên hàng không của Tổng công ty hàng không Việt Nam

Để tạo điều kiện cho sinh viên của Nhà trường có cơ hội phát triển việc làm sau khi tốt nghiệp; căn cứ công văn và thông tin tuyển dụng của Tổng công ty hàng không Việt Nam. Nhà trường thông báo cho toàn thể sinh viên đã tốt nghiệp, sắp tốt nghiệp biết và tham gia chương trình tuyển dụng tiếp viên hàng không của Tổng công ty hàng không Việt Nam trong năm 2017, cụ thể như sau:

-         Giới tính: cả Nam và Nữ.

-         Yêu cầu: chuẩn bị tốt nghiệp hoặc đã tốt nghiệp Trường ĐH Kinh tế và QTKD (tất cả các chuyên ngành).

-         Hạn nộp hồ sơ: Đoàn tiếp viên thuộc Tổng Công ty tuyển liên lục, không giới hạn thời gian nộp hồ sơ.

-         Dự kiến thời gian tổ chức “Hội thảo tư vấn và tuyển dụng tiếp viên hàng không” tại Trường ĐH Kinh tế và QTKD: trung tuần tháng 3 năm 2017.

Mọi thông tin chi tiết về chương trình tuyển dụng các bạn sinh viên có thể xem chi tiết tại website: www.vietnamairlines.com/vn/vi/about-us/career-with-us/information/tuyen-dung-tiep-vien-hang-khong, hoặc qua số điện thoại 0904090191 (gặp chị Phương).

Mọi thắc mắc khác xin liên hệ trực tiếp tại Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ sinh viên, Phòng 106 nhà hiệu bộ, ĐT: 02803 841161, DĐ: 0976588967 (gặp thầy Thái). Fanpage: www.facebook.com/trungtamtuvansinhvien.tueba/

Trân trọng thông báo!

 

Nơi nhận:
- BGH (b/c);
- Các khoa chuyên môn(t/b);
- Website Nhà trường (đăng tải);
- Niêm yết các bảng tin;
- Lưu VT, TVSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ SV

Trần Lương Đức