Thông báo V/v tuyển dụng nhân sự của Công ty TNHH Hansol Electronics VN
01/08/2016 | 8313 lượt xem
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ VÀ QTKD
Số: 471/TB-ĐHKT&QTKD-TVSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 19  tháng 5  năm 2016

THÔNG BÁO
Về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty TNHH Hansol Electronics VN 

Để tạo điều kiện cho sinh viên của Nhà trường có cơ hội phát triển việc làm sau khi tốt nghiệp, đồng thời khẳng định chất lượng đào tạo của nhà trường; căn cứ công và thông tin tuyển dụng của Công ty Hansol Electronics VN. Nhà trường thông báo cho toàn thể sinh viên đã tốt nghiệp, sắp tốt nghiệp và những cá nhân có nhu cầu biết và tham gia chương trình tuyển dụng nhân sự của Công ty Hansol Electronics VN trong năm 2016.

  • Vị trí tuyển: nhân viên phòng mua hàng.
  • Đối tượng: sinh viên tốt nghiệp ngành Kinh tế.
  • Số lượng: không giới hạn.

Mọi thông tin về Công ty và chương trình tuyển dụng của công ty các bạn sinh viên có thể xem chi tiết tại file đính kèm thông báo này.

Các ứng viên có nhu cầu tham gia phỏng vấn có thể liên hệ đăng ký nộp hồ sơ trực tiếp tại công ty vào thứ 2, thứ 4 hàng tuần và gửi bản CV qua Email: recruit@hansolvn.com.

Thông tin liên hệ Phòng Nhân sự – Bộ phận tuyển dụng – Công ty TNHH Hansol Electronics VN, Khu công nghiệp Yên Bình, phường Đồng Tiến, TX. Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, ĐT: 0280.3664178 hoặc gặp chị Lan, DĐ: 01638127789.

Mọi thắc mắc khác có thể liên hệ Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ sinh viên – Trường ĐH Kinh tế và QTKD, Phòng 106 nhà hiệu bộ.

ĐT: 02803 841161, DĐ: 0976588967 (gặp thầy Thái).

 

Nơi nhận:
– BGH (b/c);
– Các khoa chuyên môn(t/b);
– Website Nhà trường (đăng tải);
– Niêm yết các bảng tin;
– Lưu VT, TVSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ SV 

Trần Lương Đức