Thông báo Về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty Minami Fuji – Nhật Bản
01/08/2016 | 857 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QTKD
Số: 1002/TB-ĐHKT&QTKD-TVSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thái nguyên, ngày  03 tháng  12  năm 2015

THÔNG BÁO
Về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty Minami Fuji – Nhật Bản  

Để tạo điều kiện cho sinh viên của Nhà trường có cơ hội phát triển việc làm sau khi tốt nghiệp, đồng thời khẳng định chất lượng đào tạo của nhà trường; căn cứ thông tin tuyển dụng của Công ty Minami Fuji – Nhật Bản. Nhà trường thông báo cho toàn thể sinh viên đã tốt nghiệp, sắp tốt nghiệp và những cá nhân có nhu cầu biết và tham gia chương trình tuyển dụng nhân sự của Công ty Minami Fuji – Nhật Bản trong năm 2015. Chương trình tuyển dụng của công ty được mang tên: “Cơ hội việc làm và Đào tạo các nhà lãnh đạo hàng đầu”.

Mọi thông tin về chương trình tuyển dụng và cách thức nộp hồ sơ của công ty các bạn sinh viên có thể xem chi tiết tại file đính kèm thông báo này.

Sinh viên sẽ được tham gia phỏng vấn vào ngày 09/12/2015, địa điểm: tại Phòng họp số 3 – Đại học Thái Nguyên. Hotline tư vấn tuyển dụng tại Thái Nguyên: 02806 568933 (chị Hà).

Mọi thắc mắc khác có thể liên hệ Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ sinh viên – Trường ĐH Kinh tế và QTKD, Phòng 110 nhà hiệu bộ.

ĐT: 02803 841161, DĐ: 0976588967 (gặp thầy Thái).

Nơi nhận:
– BGH (b/c);
– Các khoa chuyên môn(t/b);
– Website Nhà trường (đăng tải);
– Niêm yết các bảng tin;
– Lưu VT, TVSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ SV

  (Đã ký)

Trần Lương Đức