Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh thực hiện đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Kế toán
25/10/2018 | 463 lượt xem

Ngày 10/10/2018, Giám đốc Đại học Thái Nguyên đã ký Quyết định số 2123/QĐ-ĐHTN giao Trường  Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Kế toán, mã số 8340301. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu  bước phát triển mới về hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học, góp phần thực hiện “Chiến lược Phát triển Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”của Nhà trường.

Hiện tại, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh đang đào tạo 02 ngành ở trình độ tiến sĩ (Quản lý kinh tế và Kinh tế nông nghiệp); 03 ngành trình độ thạc sĩ (Quản lý kinh tế, Quản trị kinh doanh và Kinh tế nông nghiệp) và 10 ngành trình độ Đại học. Việc được phép đào tào trình độ thạc sĩ ngành Kế toán cũng là sự khẳng định vị thế của Nhà trường trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế cũng như nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương trong cả nước.

 

Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Kế toán của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh được xây dựng theo định hướng ứng dụng, có thời gian đào tạo từ 1,5 - 2 năm. Khóa đào tạo thạc sĩ Kế toán đầu tiên sẽ được tuyển sinh vào tháng 3/2019. Đối tượng tuyển sinh là những người có bằng tốt nghiệp đại học đúng ngành, ngành phù hợp hoặc ngành gần với ngành Kế toán Những người có nhu cầu dự tuyển có thể theo dõi thông tin tuyển sinh khóa học được công bố trên website của Trường. Chi tiết liên hệ: Phòng Đào tạo – Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh. ĐT: 0208 3547653. Email: saudaihoc@tueba.edu.vn..     

Nguyễn Thị Thu Thảo - CTHSSV