Trung tâm Tư vấn và hỗ trợ sinh viên – Những nỗ lực đáng ghi nhận
30/01/2019 | 429 lượt xem

Trung tâm Tư vấn và hỗ trợ sinh viên – Những nỗ lực đáng ghi nhận

Với sứ mạng là “Đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học và sau đại học với chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý nhằm phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội đất nước, nhất là ở khu vực Miền núi và Trung du Bắc bộ”, trong những năm qua trường Đại học Kinh tế & QTKD đã không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, đổi mới phương pháp giảng dạy của Giảng viên và học tập của sinh viên. Bên cạnh đó, Nhà trường cũng đẩy mạnh các chương trình, hoạt động nhằm hỗ trợ sinh viên bổ sung, rèn luyện các kỹ năng ngoài chuyên môn như: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình trước đám đông, kỹ năng làm việc nhóm… giúp sinh viên tự tin hơn khi phỏng vấn tuyển dụng cũng như là một công cụ phụ trợ đắc lực cho công việc sau này.

Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ sinh viên là đơn vị có nhiệm vụ tư vấn, hỗ trợ trong giáo dục, đào tạo và công tác hướng nghiệp cho sinh viên. Với nhiệm vụ đó, năm 2018, Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ sinh viên đã tạo mối liên hệ, phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên (trên 50 doanh nghiệp) tổ chức được 10 chương trình hoạt động, tư vấn và hỗ trợ cho khoảng 4000 sinh viên của Nhà trường các kiến thức về kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng sống, tạo môi trường cho sinh viên được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trực tiếp với các chuyên gia, nhà tuyển dụng. Cung cấp thông tin tuyển dụng và tạo ra khoảng 1200 cơ hội việc làm cho sinh viên ngay khi các em còn đang ngồi trên ghế Nhà trường. Trên 700 lượt sinh viên được tham gia phỏng vấn từ các đơn vị tuyển dụng trực tiếp tại Nhà trường và có khoảng trên 150 sinh viên đã trúng tuyển vào các vị trí tuyển dụng như nhân viên kinh doanh, nhân viên kế toán, nhân viên chăm sóc khách hàng, giao dịch viên v.v….

Qua kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên 1 năm sau khi tốt nghiệp (khảo sát năm 2018) do Trung tâm Tư vấn & Hỗ trợ sinh viên thực hiện thì tỉ lệ sinh viên có việc làm của Nhà trường là 95,6 %. Trong đó, có việc làm ngay khi tốt nghiệp là 34,5%, 50% sinh viên có việc làm trong vòng 6 tháng sau khi tốt nghiệp. Tỉ lệ sinh viên có việc làm phù hợp và tương đối phù hợp với chuyên ngành đào tạo đạt mức 77,7%.

Ban liên lạc Cựu sinh viên Trường ĐH Kinh tế & QTKD ra mắt

          Cũng trong năm 2018, với vai trò là đầu mối, Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ sinh viên đã phối hợp với các đơn vị trong Nhà trường thành lập được Ban liên lạc Cựu sinh viên Trường ĐH Kinh tế & QTKD (theo Quyết định số 1164/QĐ-ĐHKT&QTKD-CTSV ngày 08/11/2018 của Hiệu trưởng). Đây thực sự là sân chơi hữu ích cho các thế hệ Cựu sinh viên của Nhà trường, đóng vai trò là “cầu nối” giữa các thế hệ sinh viên Trường ĐH Kinh tế & QTKD, là nơi gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ thông tin, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau cùng vươn lên trong công tác, trong học tập và hỗ trợ tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp, đồng thời cũng là nơi tạo các hoạt động nhằm gắn kết các thế hệ sinh viên nhằm đóng góp vào việc xây dựng và phát triển bền vững Trường ĐH Kinh tế & QTKD và hỗ trợ Nhà trường trong công tác đảm bảo chất lượng giáo dục.

Một số hình ảnh hoạt động năm 2018

Sinh viên với ngày hội tư vấn tuyển dụng

Nguyễn Thị Thu Thảo - CTHSSV