Thông tin về việc tổ chức Hội thảo quốc tế “Phát triển bền vững và vai trò của các trường Đại học trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ tư”
01/10/2019 | 1141 lượt xem

Thông tin về việc tổ chức Hội thảo quốc tế “Phát triển bền vững và vai trò của các trường Đại học trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ tư”

Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng 15 năm thành lập Trường Đại học Kinh tế và QTKD (2004-2019), ngày 3/10/2019 Trường Đại học KT&QTKD sẽ tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề “Phát triển bền vững và vai trò của các trường Đại học trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ tư”.

Hội thảo sẽ diễn đàn học thuật cho các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu, chuyên gia, giảng viên, sinh viên trong nước và quốc trao đổi kết quả nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm, thiết lập mối liên kết và tăng cường hợp tác nghiên cứu liên ngành, đa ngành giữa các nhà nghiên cứu, lãnh đạo các cơ sở giáo dục và đào tạo, các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia, hiệp hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội để xác định các thách thức, cơ hội và giải pháp cho phát triển bền vững trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ tư; đánh giá và đề xuất các giải pháp thúc đẩy vai trò của các trường đại học trong việc ứng phó với các thách thức và thực hiện các giải pháp phát triển bền vững trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Được biết, tính đến thời điểm hiện tại, dự kiến tổng số khách tham dự là khoảng 130 người. trong đó có 27 khách quốc tế đến từ các trường đại học trên thế giới như: Đoàn đại biểu của Đại học Central Philippine, Tổ chức nghiên cứu Pampanga, Đại học Donhonorio Ventura State (Phi-líp-pin), Đại học Công nghệ Queensland (Úc), Đại học Hamburg (Đức), Đại học Justus-Liebig-Universität Gießen (Đức), Đại học Fairleigh Dickinson (Hoa Kỳ), Đại học Shanghai Maritime (Trung Quốc), Học viện Cờ (Băng-la-đet), Đại Quốc Gia Trung ương (Đài Loan).

Ngôn ngữ sử dụng trong hội thảo sẽ làTiếng Anh

Thời gian và địa điểm:

• Thời gian: Ngày 3/10/2019.

• Địa điểm: Trung tâm học học liệu – Đại học Thái Nguyên (Phường Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên).

Dưới đây là chương trình chi tiết:

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO QUỐC TẾ

“PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ VAI TRÒ CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRONG THỜI ĐẠI CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ”

Hội trường, Trung tâm Học Liệu – Đại học Thái Nguyên

Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Thái Nguyên, ngày 3, tháng 10, năm 2019

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THỰC HIỆN

7:30 – 8:00

Đăng ký Đại biểu

Ban tổ chức

8:00 – 8:30

Khai mạc hội thảo

- Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu

Ban tổ chức

- Phát biểu khai mạc của Ban tổ chức, lãnh đạo Nhà trường

PGS.TS. Trần Quang Huy

Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

8:30 – 8:40

Giới thiệu về chương trình làm việc, các tiểu ban và địa điểm làm việc

Ban tổ chức

8:40 – 12:20

Phiên toàn thể

CHỦ ĐỀ: “PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TRONG THỜI ĐẠI CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ: THÁCH THỨC, CƠ HỘI VÀ GIẢI PHÁP”

Phòng hội thảo, Tầng1, Trung tâm học liệu, Đại học Thái Nguyên

8:40 – 9:05

Bài cáo số 1

Development Policies for Vietnam, Traditional and Coming Challenges in the Fight Against Poverty

Prof. Dr. Detlef Briesen

Justus Liebig Giessen University, Germany

9:05 – 9:30

Bài cáo số 2

Farmers' land use in Vietnam: Issues and influencing factors

Ông Lưu Đức Khải

Phó Trưởng Ban Nghiên cứu các vấn đề Xã hội - Viện NC Quản lý Kinh tế Trung ương

9:30 – 9:50

Chụp ảnh lưu niệm

Phòng hội thảo, Tầng 1 , Trung tâm học liệu, Đại học Thái Nguyên

9:50 – 10:20

Báo cáo Poster

Sảnh Tầng 1, Trung tâm học liệu, Đại học Thái Nguyên

Tiệc trà

Sảnh Tầng 1, Trung tâm học liệu, Đại học Thái Nguyên

10:20 – 10:30

Keynote speech

 

Prof. Dr. Irving Domingo L. Rio

Vice President, Central Philippine University, Philippine

10:30 – 11:05

Báo cáo số 3

Quality of economic growth in the Northern mountainous region of Vietnam

PGS.TS. Đỗ Anh Tài

Phó Hiệu trưởng,  Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

11:05 – 11:30

Báo cáo số 4

The Role of Universities in achieving Sustainable Development 1- No Poverty

Dr. Neupane Prem Raj

University of Hamburg, Germany

11:30 – 11:40

Keynote speech

 

Tiến sĩ Reynaldo Nicdao

Phó Giám đốc, Đại học Công nghệ Don Honorio Ventura, Philipin

11:40 – 12:05

Báo cáo số 5

Surviving Digital Disruption in Higher Education

Dr. Shaun Nykvist

Queensland University of Technology, Australia

12:05 – 12:30

Báo cáo số 6

Natural Language Processing: Challenges and Applications

Dr. Shih-Wen Ke

National Central University,  Taiwan

12:30 – 13:30

Nghỉ trưa

Tiệc Buffet

Tầng 1 , Trung tâm học liệu, Đại học Thái Nguyên

       

 

13:30 – 16:45

Phiên 1

CHỦ ĐỀ: PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KINH TẾ, MÔI TRƯỜNG VÀ DU LỊCH

 

Phòng hội thảo 1, Tầng  1, Trung tâm học liệu, Đại học Thái Nguyên

Phiên 2

CHỦ ĐỀ: PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KINH TẾ, MÔI TRƯỜNG VÀ DU LỊCH

 

Phòng hội thảo 2, Tầng  1, Trung tâm học liệu, Đại học Thái Nguyên

Phiên 3

CHỦ ĐỀ: PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC

 

 

 

Phòng số 3, Tầng  3, Trung tâm học liệu, Đại học Thái Nguyên

Phiên 4

CHỦ ĐỀ: CHÍNH SÁCH VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG

 

Phòng số 4, Tầng  3, Trung tâm học liệu, Đại học Thái Nguyên

13:30 – 13:55

Báo  cáo số 1

Prof. Dr. Zhang Jun

Shanghai Maritime University, China

 

 

 

 

 

 

 

“Innovation Capability and Performance of High-end Service Firms: Empirical Research Findings under the Contexts of Supply-side Structural Reform in China”

 

Báo cáo  số 1

Assoc.Prof. Dr. Nguyễn Thị Gấm1, Nguyễn  Văn Huy1, Đoàn Quang Huy1 & Prof. Diane Lee2

1Thai Nguyen University of Economics and Business Administration, Vietnam&

2Murdoch University

School of Arts, Australia

“ Identifying of tourism stakeholders in academic research: A systematic literature reviews”

Báo cáo số 1

Prof. Dr. J.C. Kim

Fairleigh Dickinson University, USA

 

 

 

 

 

 

 

 

“ Sustainability in Sport, Sport Organizations, and Sport Tourism”

Báo cáo số 1

Mr. Kwak Busung

Representative of Vietnam Office, Saemaul Globalization Foundation

 

 

 

 

 

 

 

“ Saemaul pilot village project in Vietnam contributing to achieving Sustainable Development Goals (SDGs)”

13:55 – 14:20

Báo cáo số 2

 

Dr. Đỗ Đình Long

 

 

 

 

 

Thai Nguyen University of Economics and Business Administration

 

 

 

 

 

 

 

“Electricity consumption and economic growth nexus: The Vietnamese case”

 

Báo cáo số 2

Dr. Nguyễn Thị Lan Anh1, Nguyễn Thị Thanh Huyền1,

Dr. Đinh Hồng Linh1, Nguyễn Việt Phong2

 

1 Thai Nguyen University of Economics and Business Administration, Vietnam

2 General Statistics Office, Vietnam

 

“Structure Analysis and Final Demand of Vietnam’s Economy based on the Input-Output Tables 2007, 2012, 2016”

Báo cáo số 2

 

Ariel A. Bongco, Ed D.

 

 

 

 

Bataan Peninsula State University, Philippines

 

 

 

 

 

 

“Education 4.0 and the Praxis of transformational Teaching: Enabling Students' Readiness for the Fourth Industrial Revolution

 

Báo cáo số 2

 

Bùi Thị Thanh Hương 1, Phạm Minh Hương1, Dr. Lorna T.Grande2

 

 

 

1Thai Nguyen University of Economics and Business Administration, Vietnam & 2Central Philippine University, Philippine

 

 

 

“Eco-tourism in Ba be, Bac Kan as perceived by domestic tourists: Basis for Improvement”

14:20 – 14: 45

Báo cáo số 3

Dr. Ethelbert P. Dapiton1 & Ranie B. Canlas, MSCpE2

1Swinburne University of Technology, Australia & 2Don Honorio Ventura State University, Philippines

 

 

“Value creation of big data utilization: The Next frontier

for productive scholarship”

Báo cáo  số 3

Dr. Jessica B. Chin

 

Central Philippine University, Philippine

 

 

 

 

 

 

“Awareness, attitudes, and participation in social entrepreneurship among alumni of a private higher education institution in Iloilo city: Baseline data for the development of the institution’s social entrepreneurship program

Báo cáo  số 3

Dr. Reynaldo C. Nicdao

Vice President

Don Honnorio Ventura Technological State University, Philippines

 

 

 

 

 

 

“Transformational Leadership and its Beneficial Influence on State Universities: A Case Study”

 

 

 

 

 

Báo cáo  số 3

Engr. Anna Liza Nacion1,

Engr. Alma Tangcuanco+1

 

Don Honorio Ventura State University, Philippines

 

 

 

“ Participatory Ergonomics Approach as a Tool for Workstation Evaluation Towards Productive Manufacturing

14:45 – 15:10

Báo  cáo số 4

 

Nông Thị Minh Thảo, Ngô Đức Quý, Trần Thi Dung, Nguyễn Thị Lan Hương, Dr. Đỗ Thị Thuỳ Linh, Trần Văn Nguyện

 

Thai Nguyen University of Economics and Business Administration

 

 

“Trade openness and carbon dioxide emissions? A lesson from ASEAN-4 developing countries”

Báo  cáo số 4

 

Mai Thi Phương1,

Trần Trọng Hải2,

Đỗ Anh Tài3

 

1 Vietnam National University of Agriculture

2 Trang Khanh Group

3 Thai Nguyen University of Economics and Business Administration

 

 

“Opportunities and challenges in Sustainable development

of livestock sector in Vietnam”

Báo cáo  số 4

 

Dr. D.M.Feroz Shah

Vice President

Rajshahi Chess Academy

Bangladesh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“SDGs and Role of Universities to Achieving 4.0 IR”

Báo cáo  số 4

 

Assoc. Prof. Hoàng Thị Thu

 

Thai Nguyen University of Economics and Business Administration

 

 

 

 

 

 

“Affecting of resource factors to economic growth in Vinh Phuc province”

15:10 – 15:40

Giải lao

Tiệc trà

Phiên 1 + 2, sảnh tầng 1, Trung tâm học liệu, Đại học Thái Nguyên

Phiên 3+ 4, sảnh tầng 3, Trung tâm học liệu, Đại học Thái Nguyên

15:40 – 16:45

Phiên 1

CHỦ ĐỀ: PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KINH TẾ, MÔI TRƯỜNG VÀ DU LỊCH

 

 

 

Phòng hội thảo 1, Tầng  1, Trung tâm học liệu, Đại học Thái Nguyên

Phiên 2

CHỦ ĐỀ: PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KINH TẾ, MÔI TRƯỜNG VÀ DU LỊCH

 

 

 

Phòng hội thảo 2, Tầng  1, Trung tâm học liệu, Đại học Thái Nguyên

Phiên 3

CHỦ ĐỀ: PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC

 

 

 

 

 

Phòng số 3, Tầng  3, Trung tâm học liệu, Đại học Thái Nguyên

Phiên 4

CHỦ ĐỀ: CHÍNH SÁCH VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG

 

 

Phòng số 4, Tầng  3, Trung tâm học liệu, Đại học Thái Nguyên

15:40 – 16:05

Báo cáo  số 5

Dr. Dolores T. Quiambao1,
 Ranie B. Canlas, MSCpE1,
Dr. Ethelbert P. Dapiton2

1Don Honorio Ventura Technological State University, Philippines, & 2Swinburne University of Technology, Australia

 

“Parenting As A Moderating Factor For Research Productivity And Work-Life Balance: Evidence From Philippine Women Academics”

 

Báo cáo  số 5

Dr.Reynaldo C. Nicdao,

Nova H. Nicdao, MAEd,

Jo-Eliza C. Quizon, Ed.D

 

Don Honorio Ventura State University, Philippines

 

 

 

“Occupational Hazards in Shop Rooms: An Explanatory Inquiry for a Safety and Health Framework

Báo cáo  số 5

Dr. Rowena M. Libo-on

 

 

Central Philippine University, Philippine

 

 

 

 

 

 

 

“ Risk Management in a Private Institution of Higher Learning:  Awareness, Attitude, and Practices as Bases for the Development of a Risk Management Plan”

Báo cáo  số 5

Ma. Antonette M. Guintu, DBM

Mariefel F. Capili, mPa

 

Don Honorio Ventura State University, Philippines

 

 

 

 

“ Personal Entrepreneurial Competencies of Micro scale Enterprise Owners: Its Impact to the Economic Progress of Municipality of Bacolor”

16:05 – 16:30

Báo cáo  số 6

Nguyễn  Thu NhaTrang,

Nguyễn Văn Hồng,

Vũ Thị Minh Hiền,

Lưu Tiến Thuận

 

CanTho University

 

 

“Customer knowledge management – A case study of telecommunication companies at CanTho city”

Báo cáo  số 6

Mao Qian & Lin Zhangxi

 

Central Philippine University, Philippine

 

 

 

 

 

“Contract Design of Smart Mutual Medical Insurance based on Block Chain and Its Moral Hazard Resolution Mechanism”

Báo cáo  số 6

Dr. Ethelbert P. Dapiton D1,2, Prof. Alma L. Tangcuangco1, Dr.Robin B. Dimla1

 

1Don Honorio Ventura State University, 1, 2Swinburne University of Technology

 

 

“ Learning domains and life coping skills: deconstructing the milieu of education in the 21st century”

Báo cáo  số 6

Dr. Nguyễn Thị Thu Hà, Trịnh Thị Thu Trang, Dr. Nguyễn Tiến Long

 

Thai Nguyen University of Economics and Business Administration

 

“Impacts of Mineral Resource Exploitation on Local Communities: A Case Study in Thai Nguyen Province, Vietnam”

 

16:30 -16: 45

Tổng kết tại các tiểu ban

Tổng kết tại các tiểu ban

Tổng kết tại các tiểu ban

Tổng kết tại các tiểu ban

16:45 – 17:15

 

Tổng kết hội thảo

 

- Báo cáo kết quả của hội thảo  

 

- Đại diện chairman của hội thảo

 

 

- Bế mạc hội thảo

PGS.TS. Đỗ Anh Tài

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

17:15 -17:30

 

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa các trường đại học, tổ chức tham gia hội thảo

 

 

Nguyễn Thị Thu Thảo - CTHSSV