Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Bộ Chính trị
09/08/2019 | 3156 lượt xem

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Bộ Chính trị

Sáng ngày 8/8/2019, Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 32- CT/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị “về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới". Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có PGS.TS Đỗ Anh Tài - UV BTV Đảng ủy Nhà trường; Ban Giám Hiệu; Ban Thường vụ Đảng ủy; Lãnh đạo các Phòng, Khoa, Trung tâm và toàn thể đảng viên, CBVC của Nhà trường.

Đ/c Đỗ Anh Tài, UV BTV Đảng ủy Nhà trường đang phổ biến Chỉ thị số 32-CT/TW

Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Anh Tài, UV BTV Đảng ủy Nhà trường đã phổ biến những nội dung mới, quan trọng trong Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng trong tình hình mới đến tất cả các đồng chí đảng viên, quần chúng ưu tú của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh. Trong đó tập trung giới thiệu làm rõ ý nghĩa, sự cần thiết của việc ban hành Nghị quyết. Phân tích nêu rõ vị trí, vai trò quan hệ đối ngoại của Đảng; tư duy của Đảng về quan hệ đối ngoại; bối cảnh, tình hình, những thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch hiện nay; quan điểm, mục tiêu và giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới... Đồng chí  cũng yêu cầu toàn thể đảng viên của Nhà trường nắm bắt kịp thời các chỉ thị, quy định của Trung ương để triển khai, thực hiện  tại đơn vị mình trong thời gian tới.

Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng giúp cán bộ, đảng viên, quần chúng ưu tú của Nhà trường nhận thức rõ, nắm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố tăng cường niềm tin vào chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh.  

Nguyễn Thị Thu Thảo - CTHSSV